Veřejná zakázka: Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2850
Systémové číslo: P19V00000195
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009382
Datum zahájení: 01.07.2019
Nabídku podat do: 17.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou.

Objekt vyžaduje sanaci spodní části budovy tak, aby již nedocházelo k dalšímu poškozování základových konstrukcí a konstrukcí 1. PP a vzlínání vlhkosti svislými konstrukcemi a jejich následné degradaci. Stávající Servisní trakt (SO 102.1) mezi hlavním objektem (SO 101) a tzv. Rašelinovým pavilonem bude demolován a realizován jako objekt nový založený ve větší hloubce, podzemní konstrukce (základová deska a obvodové stěny) budou provedeny jako tzv. bílá vana. Základy stávající pod zadní věží hlavní budovy budou v místě prohlubování základové spáry podchytávány. Část stavební jámy pro nový objekt bude zajištěna pomocí kotvené pilotové stěny. Budou provedeny kompletně nové rozvody všech instalací v celém objektu. Na stávající vazníky nad atriem budou osazeny skleněné panely. V maximální možné míře budou zachovány a restaurovány původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby. Záměr počítá také s obnovou interiérů včetně dřevěných prvků, jako jsou obložení, dveřní a okenní výplně. Na fasádě bude předmětem revitalizace oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a dekorativních prvků, otvorové výplně budou podrobeny opravě. Bude vyměněna střešní krytina a repasovány klempířské a pasířské dekorativní prvky.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 483 938 120 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: odbor řízení projektů

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky