Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2019 09:26:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Jedná se o opakované zveřejnění dokumentu vysvětlení č. 5 včetně příloh, které již bylo uveřejněno dne 2. 8. 2019 v oddíle Ostatní zprávy k zakázce. Jedná se o tak zcela totožné dokumenty, zadavatel přistupuje k opakovanému zveřejnění těchto dokumentů v oddíle Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace za účelem vyšší přehlednosti a konzistentnosti všech vysvětlení v rámci jednoho oddílu.


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 05.pdf (917.48 KB)
- 190731-T35_VZD 05_P1.pdf (122.97 KB)
- 190731-T34_VZD 05_P1.pdf (121.45 KB)
- 190731-T33_VZD 05_P1.pdf (121.76 KB)
- 190218-TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY_VZD 05_P1.dwg (511.79 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 05_P02_ZD.docx (117.51 KB)
- 190801_D_DVEŘE_VZD 05_P3.pdf (737.69 KB)