Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2019 19:15:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 09.pdf (498.42 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 09_P1_ZD_P06_Soupis prací.pdf (8.66 MB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 09_P1_ZD_P06_Soupis prací.xlsx (3.23 MB)
- Specifikace ošetřované dřeviny_VZD 09_P2.pdf (633.86 KB)