Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technické vybavení ZŠ a SŠ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 03.11.2020 19:00
Dezinfektor jícnových sond
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 29.10.2020 10:00
Ochranné overaly pro ZZS KVK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 22.10.2020 10:00
Nákup serveru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 26.10.2020 09:00
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení
nadlimitní Příjem nabídek 13.10.2020 13.11.2020 10:00
Domov pro seniory Spáleniště v Chebu – vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2020 23.10.2020 09:00
Výměna podlahových krytin v pokojích klientů na I. oddělení DOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2020 30.10.2020 10:00
Dodávka LCD projektorů a notebooků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2020 27.10.2020 09:00
II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice
podlimitní Příjem nabídek 05.10.2020 03.11.2020 10:00
Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
podlimitní Příjem nabídek 02.10.2020 21.10.2020 09:00
Zajištění provozu ZOS KVK
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2020 18.11.2020 10:00
Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání
podlimitní Hodnocení 29.09.2020 16.10.2020 09:00
Stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 20.10.2020 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro barvení imunohistochemických preparátů s výpůjčkou barvicího automatu
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2020 21.10.2020 10:00
Servis chladících zařízení Karlovarské krajské nemocnice a. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2020 01.10.2020 10:00
všechny zakázky