Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Vybavení výpravy Karlovarského kraje oblečením na letní a zimní olympiádu dětí a mládeže ČR“ – část č. 1 „Oblečení na Hry IX. letní olympiády“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 05.04.2019 10:00
III/21012 Přebuz - Rudné, 2. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 02.04.2019 09:15
II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
nadlimitní Prokazování kvalifikace 18.03.2019 29.04.2019 10:00
Rekonstrukce střechy objektu Karla Hynka Máchy 1276 v Sokolově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 01.04.2019 09:00
Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 26.03.2019 12:00
Nákup služby s využitím SW pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje (IS HROMADA)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 28.03.2019 09:00
II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 18.04.2019 10:00
II/208 Krásno - Bečov, část II.
podlimitní Příjem nabídek 11.03.2019 01.04.2019 09:00
III/1947 Mokrá, 2. etapa
podlimitní Příjem nabídek 07.03.2019 04.04.2019 09:00
III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 01.04.2019 10:00
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 28.03.2019 09:00
Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2019 14.03.2019 13:00
"Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny“ – část č. 3 „Nábytek"
podlimitní Hodnocení 01.03.2019 20.03.2019 09:00
Zajištění servisní podpory KI KK
podlimitní Hodnocení 01.03.2019 25.03.2019 09:00
Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019
podlimitní Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 08:00
všechny zakázky