Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZZS Karlovarského kraje – agregát Cheb - 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 01.09.2020 00:00
Dodávka respirátorů pro ZZS KVK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2020 12.08.2020 10:00
Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2020 25.08.2020 09:00
Projektová dokumentace na rekonstrukci původní budovy zařízení následné rehabilitační a hospicové péče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2020 19.08.2020 09:00
Dodávka učebních pomůcek pro odbornou výuku Agropodnikání 41-41-M/01 - lis na balíky a otočný pluh
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 18.08.2020 10:00
„Úprava zahrady“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 14.08.2020 10:00
Dodávky spotřebního materiálu k přístroji pro diagnostiku / analýzu nukleových kyselin na principu Real time PCR termocykler včetně bezplatné zápůjčky analyzátoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 14.08.2020 10:30
Provádění technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumentace II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2020 10.08.2020 10:00
Předběžná tržní konzultace "Parkovací systém nemocnice v Karlových Varech"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2020 01.09.2020 00:00
Servis CT přístroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2020 10.08.2020 10:00
Laboratorní mikroskop na oddělení patologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2020 10.08.2020 11:00
Dodávka infuzních a transfuzních souprav
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2020 06.08.2020 10:30
Pořízení 2 plynových varných kotlů do školní jídelny ISŠ Cheb, p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2020 29.07.2020 10:00
Nákup osobních ochranných prostředků – respirátory FFP2 a FFP3 – 2020
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 19.08.2020 11:00
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 01.09.2020 10:00
všechny zakázky