Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji – část 2 – nákup mobilních zábran proti nájezdu vozidla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2019 25.11.2019 10:00
Územní studie areálu krajských institucí - Karlovy Vary, Dvory - 2019/2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 29.11.2019 12:00
„Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o. - technický dozor stavebníka“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 20.11.2019 10:00
Výměna podlahové krytiny a malování veřejných prostor
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2019 12.11.2019 12:00
,,Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel"
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 19.11.2019 08:30
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XX/B – T-3605 Přístroj pro lymfodrenáž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.10.2019 20.12.2019 11:45
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XIX/B – T-0715 Kabina audiometrická
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.10.2019 20.12.2019 11:30
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XVIII/B
nadlimitní Příjem nabídek 30.10.2019 20.12.2019 11:00
Operativní leasing vozidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2019 14.11.2019 10:00
Rekonstrukce stávajícího systému potrubní pošty v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2019 25.11.2019 10:00
SOŠ stavební Karlovy Vary - Zabezpečení vstupů do škol
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.10.2019 14.11.2019 12:00
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - zhotovitel stavby
podlimitní Hodnocení 14.10.2019 11.11.2019 09:00
Zpracování aktualizace dokumentu „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 21.10.2019 10:30
„Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.10.2019 29.10.2019 10:00
„Vypracování požárně bezpečnostního řešení budov SZŠ a VOŠ Cheb“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2019 22.10.2019 10:00
všechny zakázky