Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
NÁKLADNÍ VOZIDLO PRO AUTOŠKOLU ISŠ CHEB II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 23.08.2018 10:00
Zdvižná vertikální plošina do 3. NP v objektu Základní školy Ostrov, p. o
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2018 24.08.2018 09:00
„Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří (širší a protipožární) v 1. a 2. NP“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2018 23.08.2018 13:00
Autoškola 2018/2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2018 21.08.2018 10:15
Výměna a upgrade serverové infrastruktury
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2018 24.08.2018 13:00
„Oprava chodníků a vstupu do budovy domova mládeže“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2018 21.08.2018 09:30
„Vypracování projekt.dokumentace pro společné řízení a projekt.dokumentace pro provádění stavby, inž.činnost k realizaci akce „Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management DOZP "PATA" v Hazlově, p. o.“, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2018 03.09.2018 15:00
Koupě učebních pomůcek pro odbornou výuku v rámci oboru Agropodnikání 41-41-M/01, Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 a Zahradník 41-52-H/01
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2018 06.08.2018 10:00
Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary – výkon TDS
podlimitní Příjem nabídek 26.07.2018 20.08.2018 09:00
Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze
podlimitní Příjem nabídek 25.07.2018 07.09.2018 09:00
Modernizace ICT ZZSKVK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2018 21.08.2018 10:00
Rozšíření komunikace III/1934, odbočka Pšov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2018 03.08.2018 09:00
Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
podlimitní Vyhodnoceno 19.07.2018 07.08.2018 11:00
Tvorba motivačních videí II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2018 02.08.2018 10:00
Úprava a údržba ploch před hlavní budovou SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. – část 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2018 06.08.2018 09:00
všechny zakázky