Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2019 05.08.2019 09:00
Pořízení ICT vybavení pro kompetenční centrum pro 3D
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2019 01.08.2019 09:00
Revitalizace chodeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2019 22.07.2019 10:00
Záznamové zařízení Zdravotnického operačního střediska ZZS
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2019 16.07.2019 10:00
Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2019 26.08.2019 10:00
Senior Pas 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2019 15.07.2019 09:00
Nákup vybavení prádelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2019 25.07.2019 09:00
Vybavení Multifunkční přírodovědné učebny a kabinetu Gymnázia Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 11.07.2019 10:30
Stavební úpravy učebny Gymnázia Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 11.07.2019 10:00
II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2019 31.07.2019 10:00
„Rámcová dohoda na dodávku kancelářského papíru 2020 - 2022“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2019 01.07.2019 15:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 19.07.2019 09:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 19.07.2019 09:00
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2019 19.07.2019 10:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2019 24.06.2019 09:00
všechny zakázky