Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy Hotelová škola Mariánské Lázně, p. o.
Karlovarský kraj
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 10.05.2024 09:00
Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, objekt D, dodávka myčky nádobí včetně stavebních úprav mycího centra
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 29.04.2024 10:00
Průběžné mapování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2024
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2024 19.04.2024 09:00
Rekonstrukce střechy a provedení půdní vestavby, Komenského 759, Sokolov
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2024 25.04.2024 09:00
Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2024 29.04.2024 10:00
Kryostat
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 12.04.2024 10:00
Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov
Karlovarský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 21.03.2024 22.04.2024 10:00
Dodávky sterilizačních obalů – ploché sáčky (e-aukce na proebiz.com)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.03.2024 27.03.2024 15:00
Konektivita
Karlovarský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 21.03.2024 22.04.2024 09:00
Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolace)
Karlovarský kraj
podlimitní Hodnocení 20.03.2024 11.04.2024 09:00
Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice Karlovy Vary, objekt D, 2. NP – Jídelna zaměstnanců a výdej jídel – Chlazení, klimatizace
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2024 04.04.2024 10:00
Údržba zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2024 28.03.2024 09:00
Koncepce kultury v Karlovarském kraji pro období 2024–2030 - opakované řízení
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2024 12.04.2024 09:00
Dodávky sterilizačních obalů v roli II (e-aukce na proebiz.com)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.03.2024 25.03.2024 17:00
Dodávky sterilních náplastí z netkané textilie (e-aukce na proebiz.com)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.03.2024 25.03.2024 17:00
všechny zakázky