Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení nového elektrického výtahu v budově školy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2020 08.06.2020 09:00
Úprava hygienického zázemí žáků v objektu J.Palacha 26, Karlovy Vary a oprava tříd
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 08.06.2020 10:00
Oprava silnice III/1947 Mokrá
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 08.06.2020 10:00
Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek, p.p.č. 2463/1, k.ú. Nejdek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2020 08.06.2020 09:00
Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2020 17.07.2020 10:00
Senior Pas 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2020 01.06.2020 09:00
ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2020 04.06.2020 09:00
OOPP pro Zdravotnické operační středisko ZZS KVK
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 02.06.2020 10:00
Záložní zdravotnické operační středisko ZZS KVK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 01.06.2020 10:00
Nákup 4 ks osobních motorových vozidel pro PO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2020 20.05.2020 10:00
Pěší komunikace v areálu Gymnázia Aš
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2020 22.05.2020 09:00
Dodávky kontrastních látek pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2020 01.06.2020 10:00
Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Dodávka složených setů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2020 15.05.2020 10:00
III/221 29 Modernizace silnice Podlesí - Otovice
podlimitní Hodnocení 20.04.2020 12.05.2020 08:30
Dodávka sanitních vozidel RZP 2020
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2020 01.06.2020 10:00
všechny zakázky