Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Marketingové a komunikační nástroje značky Žijeme regionem v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 17.12.2019 12:00
Notebooky pro Gymnázium Cheb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 17.12.2019 08:00
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 17.12.2019 12:00
Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2019 16.12.2019 09:00
Střecha, krov, zateplení půdy - Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2019 13.12.2019 09:00
Malířské a natěračské práce nemocničních provozů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. - nemocnice Karlovy Vary a Cheb
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 13.12.2019 10:00
Dodávka sadebního materiálu a pěstebních prací
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 05.12.2019 09:00
Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2019 18.12.2019 10:00
"Interaktivita ZŠ a SŠ Karlovy Vary"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2019 13.12.2019 10:00
Nákup dvou automobilů – 1 x automobil devítimístný a 1 x osobní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2019 05.12.2019 10:00
Obnova bezdrátové sítě KÚ KK
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 05.12.2019 10:00
Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 05.12.2019 09:00
Ostraha Karlovarské krajské nemocnice a.s. - nemocnice Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.11.2019 03.12.2019 10:00
„Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 13.12.2019 09:00
ZZS Karlovarského kraje - agregáty - 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 16.12.2019 11:00
všechny zakázky