Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
III/2114 a III/20173 Okružní křižovatka Velká Hleďsebe
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2019 16.05.2019 08:30
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Vestavné ledničky a myčky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 26.04.2019 10:00
Oprava rozvodů a vybavení toalet
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 13.05.2019 13:00
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 07.05.2019 09:00
Rekonstrukce střechy objektu domova vč. půd. vestavby a sol. panelů na střechu (změna stavby)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2019 25.04.2019 12:00
ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2019 23.04.2019 10:00
Provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2019 15.04.2019 10:00
III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2019 30.04.2019 08:30
Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2019 13.05.2019 10:00
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2019 13.05.2019 10:00
Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2019 29.04.2019 09:00
Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2019 23.04.2019 10:00
Dodávka ICT techniky I/2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2019 16.04.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje
podlimitní Hodnocení 29.03.2019 16.04.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 2 – Nové obráběcí stroje – CNC stroje
podlimitní Hodnocení 29.03.2019 16.04.2019 09:00
všechny zakázky