Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava povrchu sil. II/209 Chranišov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2017 06.10.2017 09:00
Svoz komunálních a tříděných odpadů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2017 13.10.2017 09:00
III/21036 Statické zajištění silnice Oloví - Boučí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 05.10.2017 09:00
Transformace PATA Hazlov - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2017 27.10.2017 11:00
Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2017 27.10.2017 10:00
Prodloužení životnosti vozovek technologií emulzních kalových vrstev
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2017 09.10.2017 11:00
Výběr zpracovatele evaluace projektu Karlovarského kraje na služby prevence
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2017 02.10.2017 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci akce: KKN - stavební úpravy porodnického oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2017 02.10.2017 10:00
Zapojení Krajské knihovny Karlovy Vary do CPK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2017 02.10.2017 12:00
SelfCheck - samoobslužné zařízení pro půjčování knih
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2017 02.10.2017 12:00
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41B
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2017 18.10.2017 11:00
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41A
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2017 18.10.2017 10:30
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 05
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2017 18.10.2017 10:00
CENTRUM TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ-KOMENSKÉHO 617/29, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB, p.o.-DOKUMENTACE STAVBY-II
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2017 22.09.2017 10:00
"Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: Karlovarský kraj - rozšíření kapacity budovy C - krajské knihovny" v rámci akce "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary"
podlimitní Hodnocení 05.09.2017 22.09.2017 09:00
všechny zakázky