Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření virtualizační platformy ZOS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 04.10.2019 10:00
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 30.09.2019 10:00
„GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 25.09.2019 09:00
Dodávka a montáž vstupních dveří do budovy školy
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 11.09.2019 25.09.2019 12:00
Rekonstrukce stávajícího systému potrubní pošty v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 15.10.2019 10:00
Dodání užitkového automobilu pro potřebu Muzea Cheb, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 23.09.2019 09:00
Obnova virtuálních technologií a provozních úložišť I.etapa – server pro virtualizaci 2 ks, switch 2 ks
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2019 23.09.2019 10:00
Klimatizace nových výstavních prostor v suterénu v budově Galerie výtvarného umění v Chebu, č.p. 10/16
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2019 16.09.2019 10:00
Nákup osobního automobilu pro GAVU Cheb
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2019 16.09.2019 10:00
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 11A
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2019 04.10.2019 10:15
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 13
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2019 04.10.2019 10:45
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 40
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2019 04.10.2019 11:15
Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská
podlimitní Příjem nabídek 28.08.2019 17.09.2019 08:30
Nákup vybavení kuchyně - mycí stroje , varné elektrické kotle
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2019 11.09.2019 13:00
Multifunkční zařízení pro KÚ KK
podlimitní Příjem nabídek 26.08.2019 23.09.2019 09:00
všechny zakázky