Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace ICT ZZSKVK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2018 10.08.2018 10:00
Rozšíření komunikace III/1934, odbočka Pšov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2018 03.08.2018 09:00
Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2018 07.08.2018 11:00
Tvorba motivačních videí II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2018 02.08.2018 10:00
Úprava a údržba ploch před hlavní budovou SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. – část 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2018 06.08.2018 09:00
III/1947 Mokrá
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2018 06.08.2018 11:00
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 30
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2018 24.08.2018 13:30
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2018 01.08.2018 10:30
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VI
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2018 01.08.2018 10:00
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 12
nadlimitní Příjem nabídek 16.07.2018 24.08.2018 13:00
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 09
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2018 23.08.2018 10:30
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 10
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2018 23.08.2018 13:00
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 11
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2018 23.08.2018 13:30
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 12
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2018 24.08.2018 10:30
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 04
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2018 22.08.2018 13:00
všechny zakázky