Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Studie výstavby Generelu Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2020 11.03.2020 10:00
Dodávka jednorázové injekční techniky pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2020 06.03.2020 10:00
Nákup 4 ks osobních motorových vozidel pro PO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2020 16.03.2020 09:00
Grafické práce a tisky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 02.03.2020 12:20
Modernizace tří mostů ev. č. 2197-2; 2197-3; 2197-6 Zlatý Kopec
podlimitní Příjem nabídek 20.02.2020 19.03.2020 08:30
„Zhotovení dvojice vestavěných skleněných výstavních vitrín pro expozici v chebském Retromuseu - pobočka GAVU Cheb“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 11.03.2020 10:00
BIM manažer - S.O.S. – Společné operační středisko integrovaného záchranného systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2020 09.03.2020 09:00
„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba
podlimitní Příjem nabídek 18.02.2020 11.03.2020 09:00
Nákup služebního vozidla KARP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2020 09.03.2020 12:00
Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
podlimitní Příjem nabídek 18.02.2020 06.03.2020 10:00
Nákup skleníku včetně montáže o rozměru cca 100m2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 28.02.2020 09:00
Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2020 10.03.2020 08:30
Dodávka interiérového vybavení Domova pro seniory v Perninku, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2020 26.02.2020 09:00
Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov
podlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 03.03.2020 08:30
Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj, příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, územní samosprávné celky na území Karlovarského kraje a jejich vybrané příspěvkové organizace
nadlimitní Příjem nabídek 04.02.2020 05.03.2020 13:00
všechny zakázky