Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na letní školy pro učitele v roce 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 09.12.2020 09:00
Dodávka močových sáčků, uzavřený měřící močový systém pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2020 27.11.2020 10:30
Nákup pasivních antidekubitních matrací
podlimitní Příjem nabídek 18.11.2020 03.12.2020 10:00
„Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje – výkon autorského dozoru projektanta“
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 27.11.2020 10:00
Ochranné overaly pro ZZS KVK II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.11.2020 12.11.2020 10:00
EMG přístroj pro neurologické oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2020 20.11.2020 10:00
Nákup služebního automobilu typu MPV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2020 16.11.2020 10:00
Eliminace bakterie Legionella Pneumophila
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2020 09.11.2020 10:00
Zabezpečení Krajského úřadu Karlovarského kraje – dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro dohled nad ústřednami PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 19.11.2020 15:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2020 04.11.2020 10:00
Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020
nadlimitní Hodnocení 19.10.2020 19.11.2020 11:00
Dezinfektor jícnových sond
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2020 29.10.2020 10:00
Nákup serveru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2020 30.10.2020 09:00
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení
nadlimitní Hodnocení 13.10.2020 13.11.2020 10:00
Výměna podlahových krytin v pokojích klientů na I. oddělení DOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2020 30.10.2020 10:00
všechny zakázky