Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace: Strategie informační a komunikační technologie Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2021 14.12.2021 09:00
Dodávka nářadí, strojů a nástrojů-IKAP2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2021 13.12.2022 12:00
III/210 41 + III/210 47 Modernizace silnice Lesík - Nejdek, část modernizace mostu ev. č. 210 47-2 Bernov
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2021 14.12.2021 08:30
Pořízení IT vybavení pro ZŠ a SŠ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 07.12.2021 00:00
Dodávky i.v. bezpečnostních kanyl - I. část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 02.12.2021 15:00
Poskytování servisních služeb pro vybrané zdravotnické přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 13.12.2021 10:00
Dodávka Hoblic III – IKAP2
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2021 30.11.2021 12:00
„Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ – pořízení dat a SW
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2021 13.12.2021 10:00
„Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ – HW
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2021 13.12.2021 10:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K – výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2021 24.11.2021 10:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K – výkon technického dozoru stavebníka“
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2021 24.11.2021 10:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2021 13.12.2021 10:00
Projektový manažer BIM – Urgentní příjem nemocnice Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2021 22.11.2021 13:00
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2021 24.11.2021 09:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIV, část 53
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2021 03.12.2021 11:00
všechny zakázky