Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení budovy v Krásně – Cínová 408
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 23.08.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace - Databáze projektů z území Karlovarského kraje
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 22.08.2022 10:00
Dodávky i.v. bezpečnostních kanyl – II. část (e-aukce na proebiz.com)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.08.2022 15.08.2022 17:00
Dodávky i.v. bezpečnostních kanyl – I. část (e-aukce na proebiz.com)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.08.2022 15.08.2022 17:00
Servis zařízení s elektrickým pohonem na výjezdových základnách ZZS KVK 2022-2024
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 22.08.2022 10:00
Oblečení výpravy Karlovarského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2022 17.08.2022 12:00
Veřejná zakázka: „Vybavení dílen (truhlářské + konzervátorkých) II“
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2022 03.08.2022 10:00
Dodávky elastických krátkotažných obinadel (e-aukce na proebiz.com)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.07.2022 28.07.2022 12:00
Dodávky infuzních setů pro spádovou infuzi (e-aukce na proebiz.com)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.07.2022 22.07.2022 17:00
„Nákup dieselového agregátu“
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2022 01.08.2022 10:00
ReactEU-100_Centrifugy
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2022 11.08.2022 10:00
Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku - stavební práce
Karlovarský kraj
nadlimitní Hodnocení 29.06.2022 05.08.2022 09:00
Provádění technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumentace III
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2022 18.07.2022 10:00
Domov pro seniory v Perninku, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta
Karlovarský kraj
nadlimitní Hodnocení 29.06.2022 02.08.2022 10:00
Obnova počítačové sítě
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2022 18.07.2022 10:00
všechny zakázky