Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.08.2019 17:42:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 06


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 06.pdf (562.33 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 06_P01_ZD_P06_Soupis prací.xlsx (3.23 MB)