Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2019 16:09:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 04

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 04


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 04.pdf (195.02 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 04_P01_Smlouva.docx (145.43 KB)