Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2019 17:19:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení/Změna ZD č. 02


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 02.pdf (530.93 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 02_P01_ZD.docx (117.83 KB)