Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2019 19:05:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 08.pdf (684.75 KB)
- 101_VYKAZY ZÁKLADY, ŽB, MIKROPIL_VZD 08_P1.xlsx (138.81 KB)
- 101_VYKAZY ZÁKLADY, ŽB, MIKROPIL3_VZD 08_P1.pdf (321.93 KB)
- 102_VYKAZY ZÁKLADY, ŽB, MIKROPIL_VZD 08_P1.xlsx (128.46 KB)
- 102_VYKAZY ZÁKLADY, ŽB, MIKROPIL2_VZD 08_P1.pdf (316.08 KB)