Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2019 19:17:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 10.pdf (516.08 KB)
- KK Revitalizace cisařských lázní Karlovy Vary_Vypořádání závazného stanoviska_ VZD 10_P1.pdf (547.85 KB)