Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2019 10:42:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 03

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 03.pdf (520.88 KB)