Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2019 16:47:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 07.pdf (718.18 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 07_P01_ZD_P06_Soupis prací.xlsx (3.23 MB)