Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Odesílatel Jan Bořuta
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2019 14:48:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení/Změna ZD č. 01


Přílohy
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 01.pdf (780.73 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 01_P01_Smlouva.docx (144.80 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 01_P02_ZD.docx (117.18 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 01_P03_PD_doplnění.ZIP (4.35 MB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 01_P04_Soupis prací.pdf (3.67 MB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 01_P04_Soupis prací.xlsx (2.51 MB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 01_P04_Soupis prací_opce.pdf (691.41 KB)
- Karlovarský kraj_Císařské lázně_VZD 01_P04_Soupis prací_opce.xlsx (231.20 KB)