Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, přeložka serpentiny
podlimitní Zadáno 23.03.2020 07.05.2020 10:00
III/21035 a III/20912 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 5 a 6
podlimitní Zadáno 16.03.2020 16.04.2020 08:30
,,Údržba cyklostezky Ohře"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 30.03.2020 08:30
„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce"
podlimitní Zadáno 10.03.2020 03.04.2020 09:00
Radiostanice pro potřeby ZZS KVK
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 20.03.2020 10:00
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“
podlimitní Zadáno 03.03.2020 20.03.2020 10:00
Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - výkon technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 18.03.2020 13:00
Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 18.03.2020 14:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: "Modernizace tří mostů ev. č. 2197-2; 2197-3; 2197-6 Zlatý Kopec"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2020 28.02.2020 10:00
„Studie výstavby Generelu Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 24.03.2020 10:00
Dodávka jednorázové injekční techniky pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 06.03.2020 10:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: "II/212 Modernizace silnice Stará Voda, II. etapa"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.02.2020 25.02.2020 10:00
Grafické práce a tisky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 02.03.2020 12:20
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace tří mostů ev. č. 2197-2; 2197-3; 2197-6 Zlatý Kopec
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 23.03.2020 08:30
Modernizace tří mostů ev. č. 2197-2; 2197-3; 2197-6 Zlatý Kopec
podlimitní Zadáno 20.02.2020 19.03.2020 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016