Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 16.12.2019 10:00
Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji – část 2 – nákup mobilních zábran proti nájezdu vozidla
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.11.2019 26.11.2019 10:00
Celoroční nákup tonerů, náplní do tiskáren, CD/DVD, obalů a dalšího příslušenství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2019 08.11.2019 14:00
Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby III/218 7 Modernizace silnice Stříbrná - Bublava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2019 07.11.2019 12:00
Zjišťovací archeologický průzkum a archeologický dohled v rámci akce: Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2019 20.11.2019 10:00
,,Sběr proměnných parametrů vozovek s jejich zapracováním do stávajícího SHV''
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2019 21.11.2019 08:30
Územní studie areálu krajských institucí - Karlovy Vary, Dvory - 2019/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 29.11.2019 12:00
„Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o. - technický dozor stavebníka“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 20.11.2019 10:00
,,Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel"
podlimitní Zadáno 31.10.2019 19.11.2019 08:30
Zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu IROP pro projekty: II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice, II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2019 31.10.2019 10:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01.2020 do 31.12.2021 - Autobusy Karlovy Vary, a.s. - MHD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2019 30.10.2019 16:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01.2020 do 31.12.2021 - Autobusy Karlovy Vary, a.s.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2019 30.10.2019 15:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01.2020 do 31.12.2021 - VV autobusy s.r.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2019 30.10.2019 15:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01.2020 do 31.12.2021 - Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. - MHD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2019 30.10.2019 14:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XX/B – T-3605 Přístroj pro lymfodrenáž
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2019 20.12.2019 11:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016