Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01.2020 do 31.12.2021 - Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2019 30.10.2019 11:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01.2020 do 31.12.2021 - BUS LIGNETA a.s.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2019 30.10.2019 10:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01.2020 do 31.12.2021 - Cvinger bus s.r.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2019 30.10.2019 10:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01.2020 do 31.12.2021 - PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2019 30.10.2019 09:00
,,Celoroční objednávka na kompletní servis osobních automobilů"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.10.2019 29.10.2019 13:00
Operativní leasing vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 14.11.2019 10:00
Rekonstrukce stávajícího systému potrubní pošty v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
nadlimitní Zadáno 22.10.2019 25.11.2019 10:00
SOŠ stavební Karlovy Vary - Zabezpečení vstupů do škol
VZ malého rozsahu Zadávání 21.10.2019 14.11.2019 12:00
Zabezpečení škol a školských zařízení v KK - kamerové systémy - SPgŠ, G a VOŠ KV, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2019 01.11.2019 09:00
„Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 21.10.2019 15:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 209-011b Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 25.10.2019 08:30
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - zhotovitel stavby
podlimitní Zadáno 14.10.2019 11.11.2019 09:00
Zpracování aktualizace dokumentu „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 21.10.2019 10:30
„Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 29.10.2019 10:00
„Vypracování požárně bezpečnostního řešení budov SZŠ a VOŠ Cheb“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2019 22.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016