Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany přeložka serpentin
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020 17.03.2020 08:30
BIM manažer - S.O.S. – Společné operační středisko integrovaného záchranného systému
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 09.03.2020 09:00
„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba
podlimitní Zadáno 18.02.2020 11.03.2020 09:00
Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
podlimitní Zadáno 18.02.2020 01.04.2020 10:00
Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská
podlimitní Zadáno 12.02.2020 20.03.2020 08:30
Dodávka interiérového vybavení Domova pro seniory v Perninku, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 26.02.2020 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 21323-1 Krapice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 12.03.2020 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 09.03.2020 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/21035 a III/20912 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 5 a 6
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 27.02.2020 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/212 Modernizace silnice Stará Voda, II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 25.02.2020 08:30
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP,PDPS): Modernizace mostů v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 21.02.2020 08:30
II/212 Modernizace silnice Stará Voda, II. etapa
podlimitní Zadáno 04.02.2020 26.02.2020 08:30
„Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově“
podlimitní Zadáno 29.01.2020 17.02.2020 08:00
Úklidové práce v nemocnici Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 28.01.2020 17.02.2020 10:00
Modernizace mostu ev. č. 21323-1 Krapice
podlimitní Zadáno 27.01.2020 02.03.2020 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016