Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Zajištění výuky, výcviku a zkoušek k získání řidičského oprávnění skupiny B" a "Zajištění výuky, výcviku a zkoušek k získání řidičského oprávnění skupiny T"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2018 20.06.2018 10:00
Nákup osiva ječmene ARIANE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 15.06.2018 10:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V
nadlimitní Hodnocení 05.06.2018 10.07.2018 11:00
REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ
podlimitní Zadáno 05.06.2018 28.06.2018 13:00
Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel
podlimitní Zadáno 01.06.2018 20.06.2018 13:00
III/00635 Loket ul. ČSA a křiž. s II/209
podlimitní Zadáno 30.05.2018 27.06.2018 11:00
Malování výjezdových základen ZZS KVK
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 13.06.2018 09:00
Servis zařízení s elektrickým pohonem na výjezdových základnách ZZS KVK
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 13.06.2018 09:30
Restaurování a konzervování sbírkových předmětů projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 20.06.2018 10:00
Technický dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 14.06.2018 13:00
Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů
nadlimitní Zadáno 25.05.2018 02.07.2018 09:00
Zhotovení projektové dokumentacepro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2018 04.06.2018 09:00
Zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ včetně autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2018 01.06.2018 09:00
Dodávka a montáž ocelových prvků plotových dílců ředitelství muzea Sokolov – Myslivna č.p. 160 a dodávka a montáž oplocení Barokního domu č.p.161 “
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 25.05.2018 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby: "II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 21.05.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016