Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/209 Loket, ul. Nádražní - oprava odvodnění a povrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 09.05.2019 08:30
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022
podlimitní Zadáno 15.04.2019 07.05.2019 09:00
Rekonstrukce střechy objektu domova vč. půd. vestavby a sol. panelů na střechu (změna stavby)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 25.04.2019 12:00
ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 23.04.2019 10:00
Provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 15.04.2019 10:00
III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
podlimitní Zadáno 05.04.2019 09.05.2019 09:00
Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 03.04.2019 13.05.2019 10:00
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020
podlimitní Zadáno 03.04.2019 16.05.2019 10:00
Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 29.04.2019 09:00
Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 23.04.2019 10:00
II/218 Modernizace silnice Kraslice, ul. Mánesova - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.04.2019 02.04.2019 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2114 a III/20173 Okružní křižovatka Velká Hleďsebe
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 25.04.2019 08:30
Vzdělávání a rozvoj operátorů ZOS
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 10.04.2019 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 23.04.2019 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 03.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016