Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 23.04.2019 09:00
Technický dozor stavebníka - Stavební úprava ulice Pivovarská - II.etapa, Cheb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2019 22.03.2019 10:00
a) Rozšíření vozovky silnice III/2224 Jimlíkov – Nová Role, b) Oprava povrchu vozovky silnice III/2224 v Mírové
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 08.04.2019 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 03.04.2019 09:00
Technická studie stavby: III/210 36 Silniční obchvat Boučí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 08.04.2019 08:30
Údržba cyklostezky Ohře
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019 03.04.2019 09:30
III/21012 Přebuz - Rudné, 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 02.04.2019 09:15
Nákup služby s využitím SW pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje (IS HROMADA)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 28.03.2019 09:00
II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
podlimitní Zadáno 12.03.2019 18.04.2019 10:00
II/208 Krásno - Bečov, část II.
podlimitní Zadáno 11.03.2019 01.04.2019 09:15
Revize a aktualizace interních předpisů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.03.2019 11.03.2019 10:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: "Modernizace mostu ev. č. 209-011b Nové Sedlo"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2019 06.03.2019 11:00
Oprava mostů ev. č. 209 - 010c Loket a ev. č. 209 - 017 Chranišov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 09:00
III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov
podlimitní Zadáno 04.03.2019 01.04.2019 10:00
Oprava mostu ev. č. 210 47 - 1 Hradecká
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016