Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení nového elektrického výtahu v budově školy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 11.06.2020 09:00
Úprava hygienického zázemí žáků v objektu J.Palacha 26, Karlovy Vary a oprava tříd
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2020 08.06.2020 10:00
Oprava silnice III/1947 Mokrá
podlimitní Zadáno 20.05.2020 12.06.2020 10:00
Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby (DUSP/PDPS): Modernizace mostů v Karlovarském kraji (4)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 02.06.2020 08:30
PD - oprava opěrné zdi na silnici III/2194 Nové Hamry - Jelení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2020 20.05.2020 10:00
Supervize a kontrola prací na stavbě: Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2020 19.05.2020 09:00
Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek, p.p.č. 2463/1, k.ú. Nejdek
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 08.06.2020 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: "III/22129 Modernizace silnice Podlesí - Otovice"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 29.05.2020 08:30
Senior Pas 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 01.06.2020 09:00
ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov
podlimitní Zadáno 13.05.2020 04.06.2020 09:00
,,Oprava mostu ev. č. 209 2 - 1 Vintířov "
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2020 13.05.2020 10:00
OOPP pro Zdravotnické operační středisko ZZS KVK
podlimitní Zadáno 11.05.2020 02.06.2020 10:00
Záložní zdravotnické operační středisko ZZS KVK
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 01.06.2020 10:00
Nákup 4 ks osobních motorových vozidel pro PO
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 20.05.2020 10:00
Pěší komunikace v areálu Gymnázia Aš
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2020 22.05.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016