Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_185.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
,,Nátěr zábradlí na mostě ev. č. 212 14 - 1 Potočiště"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.09.2019 30.09.2019 14:00
,,Betonová svodidla, sil. III/2124, Kynšperk nad Ohří"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2019 26.09.2019 14:00
Oprava povrchu silnice III/2082 Stanovice - Dražov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 04.10.2019 08:30
Oprava havarijního povrchu silnice III/2093 Kfely - železniční přejezd
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 04.10.2019 08:30
,,Zálivky spár a trhlin ve správních oblastech Sokolov a Hazlov"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2019 20.09.2019 14:00
Oprava havárie propustku na silnici III/2224 v km 4,293 v Mírové
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.09.2019 19.09.2019 09:00
Projektová dokumentace - technická studie - dopracování varianty č. 4 Silniční propojení Aš - Bad Brambach
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2019 18.09.2019 08:00
,,Instalace bezpečnostních záchytných sítí na most ev. č. 209 - 011a před D6 u N. Sedla"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.09.2019 17.09.2019 13:00
,,Provádění monitoringu prací stavby: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú Horní Nivy"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2019 05.09.2019 14:00
,, III/21330 Františkovy Lázně, modernizace silnice, III. etapa - výměna 10 ks uličních vpustí vč. napojení"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2019 02.09.2019 14:00
,,Oprava mostu ev. č. 222 14-1 - Šemnice - výměna mostin"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2019 30.08.2019 10:00
Oprava vozovky silnice III/22134 Otovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 10.09.2019 08:30
Oprava vozovky silnice III/1987 Korunní - Kamenec
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 10.09.2019 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 11.09.2019 08:30
Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská
podlimitní Vyhodnoceno 28.08.2019 17.09.2019 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››