Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Adresa:
    Chebská 282
    35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 509762
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_185.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kácení 64 ks dřevin na stř. Cheb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.11.2023 20.11.2023 11:00
III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov
podlimitní Příjem nabídek 09.11.2023 29.11.2023 08:30
III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
podlimitní Příjem nabídek 08.11.2023 07.12.2023 08:30
Kácení 90 ks dřevin na stř. Nejdek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2023 06.11.2023 11:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2023 06.11.2023 11:00
II/209 a III/2099 Loket - údržba skalních masívů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2023 06.11.2023 08:00
II/210 Statické zajištění silnice Jindřichovice - Rotava
podlimitní Hodnocení 01.11.2023 22.11.2023 08:30
Zajištění autorského dozoru na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2023 01.11.2023 08:00
Stanovení celkového množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích na silnících II. a III. třídy v Karlovarském kraji, pro období 2024 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2023 15.11.2023 08:30
II/198 Oprava havarijního stavu okraje vozovky u obce Teplá
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2023 31.10.2023 09:00
III/19824 Oprava povrchu havarijního stavu propustku v obci Otročín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2023 31.10.2023 08:00
II/209, III/2095 a III/2099 - vyčištění a reprofilace silničních příkopů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2023 30.10.2023 09:00
Oprava propustku pod silnicí III/00635 stan. 0,630 km, Loket
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2023 27.10.2023 13:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2023 26.10.2023 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2023 07.11.2023 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››