Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Adresa:
    Chebská 282
    35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 509762
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_185.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/0218 - instalace 2x velkoplošné SDZ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.04.2024 11.04.2024 14:00
Náhradní výsadba 82 ks dřevin v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.04.2024 11.04.2024 13:00
Oprava mostu ev. č. 222 - 004 Vřesová
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.04.2024 03.04.2024 10:00
Oprava mostu ev. č. 222 2 - 4 Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.04.2024 03.04.2024 10:00
Oprava mostu ev. č. 214 18 - 2 Horní Žandov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 02.04.2024 08:30
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.03.2024 13.03.2024 08:00
Oprava mostu ev. č. 006 19 - 1 Radošov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.03.2024 12.03.2024 10:00
Kácení dřevin v rámci akce II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov SO 102
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.03.2024 08.03.2024 11:00
Oprava mostu ev. č. 221 - 038 Pstruží
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 19.03.2024 08:30
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: Stavební úprava mostu ev. č. 222 14 - 1 Nejda
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2024 06.03.2024 11:00
Oprava mostu ev. č. 220 6 - 7 Děpoltovice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 19.03.2024 08:30
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.03.2024 05.03.2024 11:00
Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS): II/606 Statické zajištění silnice Tůně
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2024 18.03.2024 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2024 13.03.2024 08:30
Oprava havarijního propustku na silnici III/22222 Sadov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2024 28.02.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››