Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_185.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Akční plán protihlukových opatření v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2019 18.04.2019 08:00
II/209 Loket, ul. Nádražní - oprava odvodnění a povrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 09.05.2019 08:30
III/2114 a III/20173 Okružní křižovatka Velká Hleďsebe
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2019 16.05.2019 08:30
Oprava povrchu silnice III/21227 Hradiště - Jindřichov, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 03.05.2019 08:30
Oprava havárie povrchvu silnice II/606, Tůně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.04.2019 11.04.2019 10:00
III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 05.04.2019 09.05.2019 09:00
Nákup PC, notebooků a tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 12:00
II/218 Modernizace silnice Kraslice, ul. Mánesova - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.04.2019 02.04.2019 09:00
Oprava povrchu silnice III/19829 Mrázov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 16.04.2019 08:30
Technický dozor stavebníka - Stavební úprava ulice Pivovarská - II.etapa, Cheb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 03.04.2019 09:00
Technická studie stavby: III/210 36 Silniční obchvat Boučí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 08.04.2019 08:30
Údržba cyklostezky Ohře
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019 03.04.2019 09:30
III/21012 Přebuz - Rudné, 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 02.04.2019 09:15
II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
nadlimitní Prokazování kvalifikace 18.03.2019 06.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››