Profil zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

  • Název: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
  • IČO: 26365804
  • Adresa:
    Bezručova 1190/19
    36001 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka močových sáčků, uzavřený měřící močový systém pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2020 27.11.2020 10:30
Nákup pasivních antidekubitních matrací
podlimitní Příjem nabídek 18.11.2020 03.12.2020 10:00
EMG přístroj pro neurologické oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2020 20.11.2020 10:00
Eliminace bakterie Legionella Pneumophila
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2020 09.11.2020 10:00
Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020
nadlimitní Hodnocení 19.10.2020 19.11.2020 11:00
Dezinfektor jícnových sond
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2020 29.10.2020 10:00
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení
nadlimitní Hodnocení 13.10.2020 13.11.2020 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro barvení imunohistochemických preparátů s výpůjčkou barvicího automatu
podlimitní Vyhodnoceno 22.09.2020 21.10.2020 10:00
Servis chladících zařízení Karlovarské krajské nemocnice a. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2020 01.10.2020 10:00
Nákup echokardiografických přístrojů
podlimitní Zadáno 03.09.2020 21.09.2020 10:00
Komplexní řešení enterální výživy
podlimitní Zadáno 01.09.2020 29.09.2020 10:00
Revize požárních uzávěrů a dveří budov Karlovarské krajské nemocnice a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 01.09.2020 10:00
Dodávky spotřebního materiálu k přístroji pro diagnostiku / analýzu nukleových kyselin na principu Real time PCR termocykler včetně bezplatné zápůjčky analyzátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2020 14.08.2020 10:30
Předběžná tržní konzultace "Parkovací systém nemocnice v Karlových Varech"
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2020 18.09.2020 10:00
Servis CT přístroje
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2020 10.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››