Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka výpočetní techniky a učebních pomůcek – IKAP 2“
nadlimitní Zadáno 01.12.2020 16.12.2020 08:00
Dodávka vybavení učeben – IKAP2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2020 02.12.2020 12:00
Nákup pasivních antidekubitních matrací
podlimitní Zadáno 18.11.2020 03.12.2020 10:00
EMG přístroj pro neurologické oddělení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 20.11.2020 10:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP/PDPS): Modernizace mostů v Karlovarském kraji (5)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 23.11.2020 08:30
Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby: II/205 Přeložka silnice - obchvat Veselov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 19.11.2020 08:30
„Nákup ICT techniky“
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 06.11.2020 08:00
Projektová dokumentace – nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020 09.11.2020 11:00
Technická pomoc s přípravou projektových žádostí z fondů EU pro programové období 2021 - 2027
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 11.11.2020 08:30
Zabezpečení Krajského úřadu Karlovarského kraje – dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro dohled nad ústřednami PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 19.11.2020 15:00
Dodávka drogerie pro ZZS KVK III
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 29.10.2020 10:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 04.11.2020 10:00
Technické vybavení ZŠ a SŠ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 03.11.2020 19:00
Dezinfektor jícnových sond
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 29.10.2020 10:00
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení
nadlimitní Zadáno 13.10.2020 13.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016