Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž dřevěných balkonových zateplených dveří na zámku Sokolov č.p.2 - havarijní stav
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 25.06.2019 09:00
Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 24.06.2019 09:00
Modernizace provozních IS
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 16.07.2019 11:00
„Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493“
podlimitní Zadáno 11.06.2019 01.07.2019 10:00
Informační systém - software k zajištění zaměstnanecké, klientské a organizační agendy pro Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 25.06.2019 13:00
Stavební úpravy bezbariérového řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 14.06.2019 10:30
Dodávka vybavení IT a prvků pro zajištění vnitřní konektivity školy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 14.06.2019 09:00
Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 10.06.2019 10:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01. do 31.12.2019 - Autobusy Karlovy Vary, a.s. - MHD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2019 27.05.2019 12:00
Centrální nákup zemního plynu na období 1. 1. 2020 – 1. 1. 2022
nadlimitní Zadáno 17.05.2019 17.05.2019 10:20
Revize elektrických zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 24.05.2019 10:00
Personální audit na Krajském úřadě Karlovarského kraje a na vybraných příspěvkových organizacích
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2019 14.05.2019 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 pro elektřinu v hladině vysokého napětí a rok 2020 - 2022 pro elektřinu v hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 12.05.2019 13.05.2019 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 12.05.2019 13.05.2019 10:00
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2019 03.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016