Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostů ev. č. 230 - 021 Úšovice a 230 1 - 1 Vlkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 19.03.2019 10:00
Oprava mostů ev. č. 230 - 025 Závišín a ev. č. 0241 -1 Sítiny
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 19.03.2019 10:00
Zajištění servisní podpory KI KK
podlimitní Zadáno 01.03.2019 25.03.2019 09:00
Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019
podlimitní Zadáno 28.02.2019 18.03.2019 08:00
Zajištění geotechnického dozoru na stavební akci: II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2019 28.02.2019 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavby: Modernizace mostu ev. č. 2114-4 Valy a Modernizace mostu ev. č. 22127-11 Velichov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 19.03.2019 09:00
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - výkon technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 18.03.2019 10:30
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 18.03.2019 10:00
Modernizace mostu ev. č. 22127-11 Velichov
podlimitní Zadáno 26.02.2019 25.03.2019 09:00
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D – část č. 1 – Dodávka gastro zařízení
nadlimitní Zadáno 25.02.2019 29.03.2019 09:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: "II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2019 22.02.2019 08:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: "II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2019 22.02.2019 08:00
Modernizace mostu ev. č. 2114-4 Valy
podlimitní Zadáno 21.02.2019 13.03.2019 09:00
Rámcové zajištění oprav škod na silničním majetku silnic II.a III. třídy v Karlovarském kraji, které byly způsobeny při dopravních nehodách
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2019 20.02.2019 10:00
II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání
nadlimitní Vyhodnoceno 19.02.2019 02.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016