Profil zadavatele: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

  • Název: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • IČO: 00520055
  • Adresa:
    Ondřejská 1122/56
    36001 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_67.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 06.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016