Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby: III/226 6 Statické zajištění silnice Poříčí, III/221 25 Statické zajištění silnice Velichov - Vojkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 14.05.2019 08:30
Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 13.05.2019 12:00
„Vybavení výpravy Karlovarského kraje oblečením na letní a zimní olympiádu dětí a mládeže ČR“ – část č. 2 „Oblečení na Hry IX. zimní olympiády“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 10.05.2019 10:00
Časná defibrilace v Karlovarském kraji - dodávka automatických externích defibrilátorů
podlimitní Zadáno 25.04.2019 03.06.2019 10:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO GYMNÁZIUM CHEB 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 09.05.2019 08:00
Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 29.05.2019 10:00
Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
podlimitní Zadáno 24.04.2019 10.06.2019 10:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.04.2019 07.05.2019 09:00
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - výkon technického dozoru stavebníka“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2019 10.05.2019 09:00
Oprava povrchu silnice III/19824 Brť - Měchov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 09.05.2019 08:30
Akční plán protihlukových opatření v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2019 18.04.2019 08:00
II/209 Loket, ul. Nádražní - oprava odvodnění a povrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 09.05.2019 08:30
III/2114 a III/20173 Okružní křižovatka Velká Hleďsebe
podlimitní Zadáno 17.04.2019 16.05.2019 08:30
Oprava povrchu silnice III/21227 Hradiště - Jindřichov, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 03.05.2019 08:30
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Vestavné ledničky a myčky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 03.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016