Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
,,Oprava povrchu sil. III/21235, Habartov, směr Dasnice"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 08:30
III/218 7 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, II. etapa
podlimitní Zadáno 09.06.2020 07.07.2020 08:30
Oprava povrchu silnice III/00624 Údrč
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 29.06.2020 08:30
Revize, servis a správa systémů EPS a NZS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 01.07.2020 10:00
,,Projektová dokumentace stupně DUSP/PDPS stavby: III/210 35 a III/209 12 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek 7"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2020 08.06.2020 10:00
Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do inetriéru
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 24.06.2020 09:00
Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů
podlimitní Zadáno 02.06.2020 23.06.2020 10:00
Nákup notebooků pro pedagogy školy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 11.06.2020 10:00
Územní studie - vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov - východ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 18.06.2020 12:00
Nákup ochranných pomůcek pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
podlimitní Zadáno 26.05.2020 12.06.2020 12:00
Pořízení nového elektrického výtahu v budově školy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 11.06.2020 09:00
Úprava hygienického zázemí žáků v objektu J.Palacha 26, Karlovy Vary a oprava tříd
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2020 08.06.2020 10:00
Oprava silnice III/1947 Mokrá
podlimitní Zadáno 20.05.2020 12.06.2020 10:00
Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby (DUSP/PDPS): Modernizace mostů v Karlovarském kraji (4)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 02.06.2020 08:30
PD - oprava opěrné zdi na silnici III/2194 Nové Hamry - Jelení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2020 20.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016