Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kácení dřevin na silničních pozemcích v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 09.07.2019 08:30
Modernizace provozních IS
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 16.07.2019 11:00
„Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493“
podlimitní Zadáno 11.06.2019 01.07.2019 10:00
Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji – část 1 - vyhodnocení ohroženosti 4 eventů (měkkých cílů), včetně tvorby bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, vzdělávací semináře
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 09:00
Informační systém - software k zajištění zaměstnanecké, klientské a organizační agendy pro Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 25.06.2019 13:00
Stavební úpravy bezbariérového řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 14.06.2019 10:30
Dodávka vybavení IT a prvků pro zajištění vnitřní konektivity školy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 14.06.2019 09:00
Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 28.05.2019 14.06.2019 09:00
Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 10.06.2019 10:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01. do 31.12.2019 - Autobusy Karlovy Vary, a.s. - MHD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2019 27.05.2019 12:00
Centrální nákup zemního plynu na období 1. 1. 2020 – 1. 1. 2022
nadlimitní Zadáno 17.05.2019 17.05.2019 10:20
Revize elektrických zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 24.05.2019 10:00
Personální audit na Krajském úřadě Karlovarského kraje a na vybraných příspěvkových organizacích
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2019 14.05.2019 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 pro elektřinu v hladině vysokého napětí a rok 2020 - 2022 pro elektřinu v hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 12.05.2019 13.05.2019 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 12.05.2019 13.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016