Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ včetně autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2018 01.06.2018 09:00
Dodávka a montáž ocelových prvků plotových dílců ředitelství muzea Sokolov – Myslivna č.p. 160 a dodávka a montáž oplocení Barokního domu č.p.161 “
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 25.05.2018 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby: "II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 21.05.2018 13:00
Výkon technického dozoru stavby III/22223 Modernizace silnice - průtah Dubina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2018 27.04.2018 09:00
III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová - Tatrovice, I. etapa
podlimitní Zadáno 26.04.2018 06.06.2018 11:00
Systémová infrastruktura KKN
nadlimitní Zadáno 25.04.2018 01.06.2018 13:00
III/222 23 Modernizace silnice - průtah Dubina
podlimitní Zadáno 23.04.2018 16.05.2018 11:00
Modernizace mostu ev. č. 2117-2 Mariánské Lázně u Lunaparku
podlimitní Zadáno 20.04.2018 17.05.2018 11:00
2. aktualizace Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 02.05.2018 10:00
ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekt Průmysl 4.0
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 24.04.2018 10:00
Modernizace a rozšíření systému NIS
nadlimitní Zadáno 06.04.2018 24.05.2018 15:30
Sběr proměnných parametrů vozovek silnic II. a III. třídy s jejich zapracováním do stávajícího SHV
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 16.04.2018 09:00
Dodávka ručního nářadí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 19.04.2018 12:00
Polygon - kurzy bezpečné jízdy
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2018 20.04.2018 10:00
Zajištění výkonu technického dozoru stavby: II/207 Modernizace Smilov - Lažany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2018 28.03.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016