Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na letní školy pro učitele v roce 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 09.12.2020 09:00
„Chromebooky pro distanční vzdělávání“
nadlimitní Zadáno 11.11.2020 18.11.2020 08:00
„Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje – výkon autorského dozoru projektanta“
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 27.11.2020 10:00
Nákup služebního automobilu typu MPV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2020 16.11.2020 10:00
„Nákup ICT techniky“
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 06.11.2020 08:00
Zabezpečení Krajského úřadu Karlovarského kraje – dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro dohled nad ústřednami PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 19.11.2020 15:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2020 04.11.2020 10:00
Nákup serveru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2020 30.10.2020 09:00
Domov pro seniory Spáleniště v Chebu – vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020 27.10.2020 09:00
Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
podlimitní Hodnocení 02.10.2020 21.10.2020 09:00
Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání
podlimitní Vyhodnoceno 29.09.2020 16.10.2020 09:00
Stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2020 20.10.2020 10:00
Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.
VZ malého rozsahu Zrušeno 18.09.2020 06.10.2020 09:00
Gymnázium Sokolov - přístřešek pro venkovní učebnu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 01.10.2020 09:00
Vybavení pro CISCO Academy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2020 30.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››