Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rámcová dohoda na dodávku kancelářského papíru 2020 - 2022“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2019 01.07.2019 15:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 15.07.2019 09:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 15.07.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2019 24.06.2019 09:00
„Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493“
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 01.07.2019 10:00
Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji – část 1 - vyhodnocení ohroženosti 4 eventů (měkkých cílů), včetně tvorby bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, vzdělávací semináře
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 09:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Část 43 veřejné zakázky - Zdravotnické výrobky
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2019 25.06.2019 10:30
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2019 17.06.2019 10:00
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2019 10.06.2019 09:00
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ - část č. 4 „Zdvižná plošina“
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2019 10.06.2019 09:00
Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary
podlimitní Hodnocení 28.05.2019 14.06.2019 09:00
Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2019 10.06.2019 10:00
Centrální nákup zemního plynu na období 1. 1. 2020 – 1. 1. 2022
nadlimitní Zadáno 17.05.2019 17.05.2019 10:20
„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“
podlimitní Vyhodnoceno 02.05.2019 22.05.2019 10:00
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2019 03.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››