Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Vestavné ledničky a myčky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 26.04.2019 10:00
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 16.04.2019 23.05.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 07.05.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje
podlimitní Hodnocení 29.03.2019 16.04.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 2 – Nové obráběcí stroje – CNC stroje
podlimitní Hodnocení 29.03.2019 16.04.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 3, 4, 5 a 6 – Modernizace strojů
podlimitní Hodnocení 29.03.2019 17.04.2019 09:00
Nákup 5 ks osobních vozidel pro PO v sociální oblasti
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2019 23.04.2019 10:00
„Vybavení výpravy Karlovarského kraje oblečením na letní a zimní olympiádu dětí a mládeže ČR“ – část č. 1 „Oblečení na Hry IX. letní olympiády“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2019 05.04.2019 10:00
Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2019 26.03.2019 12:00
Nákup služby s využitím SW pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje (IS HROMADA)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2019 28.03.2019 09:00
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce
podlimitní Hodnocení 04.03.2019 28.03.2019 09:00
Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2019 14.03.2019 13:00
Zajištění servisní podpory KI KK
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2019 25.03.2019 09:00
Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019
podlimitní Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 08:00
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - výkon technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2019 18.03.2019 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››