Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova bezdrátové sítě KÚ KK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2019 04.11.2019 10:00
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - zhotovitel stavby
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2019 11.11.2019 09:00
Zpracování aktualizace dokumentu „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2019 21.10.2019 10:30
„Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 29.10.2019 10:00
Pořízení 2 diskových polí pro KÚ KK
podlimitní Hodnocení 30.09.2019 17.10.2019 10:00
„Nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce „Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace“
podlimitní Hodnocení 17.09.2019 09.10.2019 12:00
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2019 07.10.2019 10:00
Obnova virtuálních technologií a provozních úložišť I.etapa – server pro virtualizaci 2 ks, switch 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 23.09.2019 10:00
Multifunkční zařízení pro KÚ KK
podlimitní Hodnocení 26.08.2019 23.09.2019 09:00
„Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb 2020 - 2021“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2019 11.09.2019 10:00
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce
nadlimitní Hodnocení 21.08.2019 30.09.2019 10:00
Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.
podlimitní Vyhodnoceno 25.07.2019 30.08.2019 10:00
"Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice"
podlimitní Zadáno 24.07.2019 15.08.2019 10:00
Výměna osvětlení v budově expozice
podlimitní Vyhodnoceno 19.07.2019 12.08.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje
podlimitní Zadáno 16.07.2019 05.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››