Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 4 ks osobních motorových vozidel pro PO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 17.04.2020 10:00
„Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 21.04.2020 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020-2024
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 24.04.2020 10:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXII/B – T-0715 Kabina audiometrická
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2020 02.04.2020 11:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXI/B
nadlimitní Příjem nabídek 13.03.2020 14.04.2020 11:00
Nákup dvou automobilů – 1 x automobil devítimístný a 1 x osobní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2020 03.04.2020 10:00
Obnova maintenance CheckPoint
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 18.03.2020 12:00
„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce"
podlimitní Hodnocení 10.03.2020 03.04.2020 09:00
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“
podlimitní Vyhodnoceno 03.03.2020 20.03.2020 10:00
„Studie výstavby Generelu Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa“
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2020 24.03.2020 10:00
BIM manažer - S.O.S. – Společné operační středisko integrovaného záchranného systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2020 09.03.2020 09:00
„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba
podlimitní Hodnocení 18.02.2020 11.03.2020 09:00
Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
podlimitní Hodnocení 18.02.2020 01.04.2020 10:00
Dodávka interiérového vybavení Domova pro seniory v Perninku, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2020 26.02.2020 09:00
Střecha, krov, zateplení půdy - Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 12.02.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››