Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Analýza webového portálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2021 15.03.2021 08:00
Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2021 23.03.2021 09:00
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2021“
podlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 12.03.2021 10:00
ÚKLIDOVÉ PRÁCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 01.03.2021 12:00
Dodávka simulátoru a TV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2021 26.02.2021 10:00
Učební pomůcky 2021
podlimitní Hodnocení 12.02.2021 02.03.2021 09:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ - část 1 – „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“
nadlimitní Hodnocení 01.02.2021 05.03.2021 10:00
Nákup tonerů 01 2021
nadlimitní Zadáno 01.02.2021 05.02.2021 09:00
„Rámcová smlouva na zajištění přepravy žáků a pedagogů“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2021 03.02.2021 10:00
Výměna stávajících rozvodů kanalizace - objekt A1
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2020 20.01.2021 09:00
Výměna výplní otvorů ve fasádě budovy Závodu Míru 339/144,Karlovy Vary-Stará Role
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2020 14.01.2021 10:00
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na letní školy pro učitele v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2020 08.01.2021 09:00
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2020 18.12.2020 09:00
„Nákup IT techniky pro projekt KAP KK“
nadlimitní Zadáno 07.12.2020 18.12.2020 08:00
Trénink paměti pro žáky a učitele
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 15.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››