Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup tamponů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 17.10.2019 10:30
Nákup obvazového materiálu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 17.10.2019 10:15
Nákup gázy pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 17.10.2019 10:00
Dodání užitkového automobilu pro potřebu Muzea Cheb, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 23.09.2019 09:00
Obnova virtuálních technologií a provozních úložišť I.etapa – server pro virtualizaci 2 ks, switch 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 23.09.2019 10:00
,,Provádění monitoringu prací stavby: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú Horní Nivy"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2019 05.09.2019 14:00
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 11A
nadlimitní Zadáno 29.08.2019 11.10.2019 09:00
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 13
nadlimitní Zadáno 29.08.2019 04.10.2019 10:45
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 40
nadlimitní Zadáno 29.08.2019 01.11.2019 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 11.09.2019 08:30
Nákup vybavení kuchyně - mycí stroje , varné elektrické kotle
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2019 11.09.2019 13:00
Multifunkční zařízení pro KÚ KK
podlimitní Zadáno 26.08.2019 23.09.2019 09:00
„Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb 2020 - 2021“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 11.09.2019 10:00
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce
nadlimitní Zadáno 21.08.2019 30.09.2019 10:00
„Zpracování 3D modelu a vizualizace chebského hrázděného statku“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 02.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››