Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Nákup osobního automobilu kombi"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2018 27.09.2018 15:00
„Výměna osvětlení ve výstavních prostorách GU – 2. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2018 26.09.2018 09:00
Nový úložný systém depozitáře obrazů GU - posuvné rošty pro uložení obrazů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2018 26.09.2018 09:00
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice"
podlimitní Zadáno 11.09.2018 26.11.2018 09:00
PD - II/210, Teplá - Poutnov - st. 19,170-19,900 a st. 20,250-20,750 - oprava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2018 05.09.2018 12:00
ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 18.09.2018 18:00
Projekt bezpečná škola
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 11.09.2018 11:00
Zdvižná vertikální plošina do 3. NP v objektu Základní školy Ostrov, p. o
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2018 21.09.2018 09:00
Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik – část A. Výcvikové pracoviště ZOS
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 18.09.2018 10:00
II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, úsek č.3, k.ú. Brložec
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2018 28.08.2018 10:00
II/181 Protihluková stěna Královské Poříčí, projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DÚR/DSP/PDPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 04.09.2018 11:00
Dodávka dezinfektoru 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2018 17.09.2018 12:00
Sociální služby,p.o. Kynšperk nad Ohří-dodávka jednorázových nitrilových nesterilních vyšetřovacích rukavic bez pudru
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 17.09.2018 12:00
Rekonstrukce objektů v muzeu Krásno – opravy fasády, střech, oken a rozvodů vč. PD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2018 04.09.2018 09:00
Autoškola 2018/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2018 21.08.2018 10:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016