Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka desinfekčních prostředků pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 15.02.2019 10:00
Nákup ALZON NEO
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 07.02.2019 09:00
Nákup DAM 390
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 07.02.2019 10:00
Nákup DASA 26/13
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 07.02.2019 09:00
Nákup LAV 27
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 07.02.2019 09:00
Dodávka sadebního materiálu a pěstebních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2019 08.02.2019 10:00
Hlavní prohlídky mostů Karlovarského kraje na sil. II a III.třídy v roce 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.01.2019 25.01.2019 10:00
Provedení autorského dozoru stavby: II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.01.2019 25.01.2019 09:00
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR/DSP) pro provádění stavby (PDPS): Přístupové komunikace a parkoviště pro areál BMW v k.ú. Horní Nivy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 07.02.2019 13:00
Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení
podlimitní Zadáno 08.01.2019 08.02.2019 09:30
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro letní školy v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2019 23.01.2019 10:00
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice – výkon TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 15.01.2019 10:00
Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny
podlimitní Zadáno 02.01.2019 21.01.2019 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná
podlimitní Zadáno 02.01.2019 21.01.2019 09:00
Projektová dokumentace: III/210 26 + III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov, III/212 4 + III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2018 14.01.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016