Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Revitalizace pozemku školy (demolice přístavby)"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 12.08.2019 10:00
Pořízení ICT vybavení pro kompetenční centrum pro 3D
podlimitní Zadáno 15.07.2019 01.08.2019 09:00
Záznamové zařízení Zdravotnického operačního střediska ZZS
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 16.07.2019 10:00
Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno 01.07.2019 17.09.2019 10:00
Vybavení Multifunkční přírodovědné učebny a kabinetu Gymnázia Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 11.07.2019 10:30
Stavební úpravy učebny Gymnázia Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 11.07.2019 10:00
II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 31.07.2019 10:00
„Rámcová dohoda na dodávku kancelářského papíru 2020 - 2022“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 01.07.2019 15:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
podlimitní Zadáno 18.06.2019 30.08.2019 10:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
podlimitní Zadáno 18.06.2019 30.08.2019 10:00
Dodávka a montáž dřevěných balkonových zateplených dveří na zámku Sokolov č.p.2 - havarijní stav
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 25.06.2019 09:00
Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 24.06.2019 09:00
Kácení dřevin na silničních pozemcích v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 09.07.2019 08:30
Modernizace provozních IS
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 16.07.2019 11:00
Projekt parkoviště u areálu BMW - Silnoproudé rozvody, FVE včetně konstrukce a nabíjení elektromobilů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2019 11.06.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016