Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
,,Oprava propustků na silnici III/21240, Spálená, km cca 0,200 a 0,700"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2020 25.06.2020 09:00
Modernizace serverové a komunikační infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 29.06.2020 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení v budově Na Vrchu 1207/26, Aš
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 03.07.2020 09:00
Oprava povrchu silnice III/19830 Hoštěc
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 03.07.2020 08:30
Oprava povrchu silnice III/2136 Velký Luh - Plesná
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 02.07.2020 08:30
Oprava III/19824 Bečov, ul. Nádražní
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 01.07.2020 08:30
III/2093 - Kfely (žel. přejezd) - 1/20
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 01.07.2020 08:30
III/2196 Potůčky - oprava povrchu vozovky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 02.07.2020 08:30
Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice
podlimitní Hodnocení 12.06.2020 24.07.2020 09:00
„Oponent/supervizor a zpracovatel SEA (vč. Natura 2000) k Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2021-2027“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 26.06.2020 10:00
Oprava povrchu silnice III/2192 Oldřichov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 29.06.2020 08:30
Dvouvrstvý emulzní nátěr na silnici III/2142 Horní Pelhřimov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 25.06.2020 08:30
Oprava povrchu silnice III/2149 Dřenice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 24.06.2020 08:30
,,III/21012 Přebuz, průtah obcí"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 24.06.2020 08:30
Záložní operační středisko ZZS KVK, část B. Záznamové zařízení vč. rozšíření stávajícího
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 25.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016