Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
podlimitní Zadáno 18.02.2020 01.04.2020 10:00
Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2020 20.03.2020 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2201 a III/22134 Okružní křižovatka Čankov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 05.03.2020 08:30
Dodávka interiérového vybavení Domova pro seniory v Perninku, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2020 26.02.2020 09:00
,,Hlavní prohlíhky mostů Karlovarského kraje na sil. II. a III. třídy v roce 2020"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.02.2020 11.02.2020 12:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 21323-1 Krapice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 12.03.2020 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 09.03.2020 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/21035 a III/20912 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 5 a 6
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 27.02.2020 08:30
,,Oprava mostu ev. č. 222 14 - 1 - Šemnice - výměna mostin"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 25.02.2020 09:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/212 Modernizace silnice Stará Voda, II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 25.02.2020 08:30
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP,PDPS): Modernizace mostů v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 21.02.2020 08:30
II/212 Modernizace silnice Stará Voda, II. etapa
podlimitní Zadáno 04.02.2020 26.02.2020 08:30
Střecha, krov, zateplení půdy - Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 12.02.2020 08:00
„Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově“
podlimitní Zadáno 29.01.2020 17.02.2020 08:00
Úklidové práce v nemocnici Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 28.01.2020 17.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››