Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Celoroční objednávka na čištění služebních vozidel
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.11.2023 14.11.2023 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2023 27.11.2023 08:00
Zajištění autorského dozoru na stavbu: II/210 Modernizace silnice Jindřichovice - Rotava
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.11.2023 13.11.2023 12:00
Osobní ochranné pracovní prostředky pro členy výjezdových skupin ZZS KVK
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2023 05.03.2024 10:00
Mobilní telefony výjezdové skupiny/MDM systém III
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2023 20.11.2023 13:00
Doprava dětí prosinec 2023
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 10.11.2023 16.11.2023 09:00
Doprava na exkurzi do Kyselky 2023
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 10.11.2023 16.11.2023 09:00
Koncepce kultury v Karlovarském kraji pro období 2024–2030
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 04.12.2023 09:00
III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 09.11.2023 29.11.2023 08:30
Doprava Weiden - Německo 2023
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 08.11.2023 14.11.2023 09:00
Přepracování projektové dokumentace na akci „Silnice II/230 Zádub - Závišín - oprava vozovky"
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2023 08.11.2023 09:00
III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 08.11.2023 07.12.2023 08:30
„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – vybavení domova“ - část 2 „Zdravotnické prostředky“
Karlovarský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2023 08.12.2023 10:00
„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – vybavení domova“ – část 3 „Technologické vybavení prádelny“
Karlovarský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2023 08.12.2023 10:00
„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – vybavení domova“ – část 1 „Nábytek a příslušenství“
Karlovarský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2023 08.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016