Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doprava dětí listopad 2021 II.
nadlimitní Zadáno 09.11.2021 15.11.2021 09:00
Projektový manažer BIM – Urgentní příjem nemocnice Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2021 22.11.2021 13:00
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2021 24.11.2021 09:00
Doprava Exkurze EVVO – CEVOH Černošín listopad 2021
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.11.2021 09:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIV, část 53
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2021 03.12.2021 11:00
„Akreditované vzdělávání a stáže pro pracovníky sociálních služeb, pracovníků obecních úřadů a Krajského úřadu Karlovarského kraje“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2021 12.11.2021 10:00
Dodávky jednorázových návštěvnických plášťů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 18.11.2021 13:00
Stanovení celkového množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích na silnicích II. a III. tříd v Karlovarském kraji, pro období 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 15.11.2021 08:30
ZZS Karlovarského kraje – svolávací systém - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2021 05.11.2021 10:00
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2021 17.11.2021 10:00
Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2021 19.11.2021 11:00
SPŠ Ostrov - vymalování učeben
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.10.2021 03.11.2021 12:00
Předběžná tržní konzultace - „Vyhrazená změna závazku ze smlouvy u veřejných zakázek na stavební práce“
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2021 19.11.2021 12:00
Doprava Kyselka - Letohrádek Ostrov
nadlimitní Zadáno 25.10.2021 01.11.2021 09:00
Operativní leasing automobilů KSÚS KK 2022-2026
podlimitní Hodnocení 22.10.2021 11.11.2021 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016