Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka modulových jednotek (MPS systémy) – IKAP 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 22.12.2020 09:00
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2020 18.12.2020 09:00
„Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2020 04.01.2021 10:00
Celoroční nákup tonerů, příslušenství k tiskárnám, CD/DVD/,obalů a dalšího příslušenství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.12.2020 07.12.2020 14:00
Svoz komunálních a tříděných odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2020 14.12.2020 10:00
Trénink paměti pro žáky a učitele
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 15.12.2020 10:00
Úsporné vnitřní osvětlení v tělocvičně - HALA
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2020 29.12.2020 09:00
„Nákup výpočetní techniky“
nadlimitní Zadáno 02.12.2020 08.12.2020 08:00
„Dodávka výpočetní techniky a učebních pomůcek – IKAP 2“
nadlimitní Zadáno 01.12.2020 16.12.2020 08:00
III/21020 stan. 3,72 - 3,77 km (k. ú. Louka u Mariánských Lázní) - skalní masív
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2020 07.12.2020 08:30
Dodávka močových sáčků, uzavřený měřící močový systém pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2020 27.11.2020 10:30
Nákup tonerů 11_2020
nadlimitní Zadáno 18.11.2020 24.11.2020 08:00
Nákup pasivních antidekubitních matrací
podlimitní Zadáno 18.11.2020 03.12.2020 10:00
Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS): III/210 30 Statické zajištění silnice Opatov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 25.11.2020 08:30
„Chromebooky pro distanční vzdělávání“
nadlimitní Zadáno 11.11.2020 18.11.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016