Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/1947 Mokrá, 2. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 07.03.2019 04.04.2019 09:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: "Modernizace mostu ev. č. 209-011b Nové Sedlo"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2019 06.03.2019 11:00
Oprava povrchu sil. III/21217, Citice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 20.03.2019 09:00
Oprava mostů ev. č. 209 - 010c Loket a ev. č. 209 - 017 Chranišov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 09:00
III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov
podlimitní Vyhodnoceno 04.03.2019 01.04.2019 10:00
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce
podlimitní Hodnocení 04.03.2019 28.03.2019 09:00
Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2019 14.03.2019 13:00
Oprava mostu ev. č. 210 47 - 1 Hradecká
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 09:00
"Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny“ – část č. 3 „Nábytek"
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2019 20.03.2019 09:00
Oprava mostů ev. č. 230 - 025 Závišín a ev. č. 0241 -1 Sítiny
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 19.03.2019 10:00
Zajištění servisní podpory KI KK
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2019 25.03.2019 09:00
Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019
podlimitní Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 08:00
Zajištění geotechnického dozoru na stavební akci: II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2019 28.02.2019 10:00
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - výkon technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2019 18.03.2019 10:30
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2019 18.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20  ››