Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
,,Oprava povrchu sil. III/21235, Habartov, směr Dasnice"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 08:30
III/218 7 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, II. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 09.06.2020 07.07.2020 08:30
Revize, servis a správa systémů EPS a NZS
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2020 01.07.2020 10:00
,,Projektová dokumentace stupně DUSP/PDPS stavby: III/210 35 a III/209 12 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek 7"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2020 08.06.2020 10:00
Dodávky reagencií pro přístroj pro elektroforetickou separaci proteinů včetně bezplatné zápůjčky přístroje pro elektroforetickou separaci proteinů
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 26.06.2020 10:00
Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do inetriéru
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 24.06.2020 09:00
Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů
podlimitní Zadáno 02.06.2020 23.06.2020 10:00
Nákup notebooků pro pedagogy školy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 11.06.2020 10:00
Územní studie - vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov - východ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2020 18.06.2020 12:00
Nákup ochranných pomůcek pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 26.05.2020 12.06.2020 12:00
Pořízení nového elektrického výtahu v budově školy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 11.06.2020 09:00
Úprava hygienického zázemí žáků v objektu J.Palacha 26, Karlovy Vary a oprava tříd
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2020 08.06.2020 10:00
Oprava a výměna obrubníkuů na silnici III/220 4 - průtah Odeř
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2020 21.05.2020 14:00
Oprava silnice III/1947 Mokrá
podlimitní Hodnocení 20.05.2020 12.06.2020 10:00
Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby (DUSP/PDPS): Modernizace mostů v Karlovarském kraji (4)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 02.06.2020 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››