Profil zadavatele: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Vypracování požárně bezpečnostního řešení budov SZŠ a VOŠ Cheb“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2019 22.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016