Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 2 – Nové obráběcí stroje – CNC stroje
podlimitní Zadáno 29.03.2019 16.04.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 3, 4, 5 a 6 – Modernizace strojů
podlimitní Zadáno 29.03.2019 17.04.2019 09:00
Nákup 5 ks osobních vozidel pro PO v sociální oblasti
podlimitní Zadáno 27.03.2019 23.04.2019 10:00
Nákup služby s využitím SW pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje (IS HROMADA)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 28.03.2019 09:00
Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2019 14.03.2019 13:00
Zajištění servisní podpory KI KK
podlimitní Zadáno 01.03.2019 25.03.2019 09:00
Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019
podlimitní Zadáno 28.02.2019 18.03.2019 08:00
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - výkon technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 18.03.2019 10:30
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 18.03.2019 10:00
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D – část č. 1 – Dodávka gastro zařízení
nadlimitní Zadáno 25.02.2019 29.03.2019 09:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Televizní přijímače
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 05.03.2019 13:00
Rámcová dohoda na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
podlimitní Zadáno 15.02.2019 06.03.2019 09:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Kancelářské počítače a tiskárny
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 27.02.2019 10:00
Zajištění technické podpory TCKK
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2019 12.02.2019 09:00
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro letní školy v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2019 23.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››