Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Transformace PATA Hazlov - zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 04.12.2017 09:30
"Transformace PATA Hazlov - zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 04.12.2017 09:00
Centrální nákup zemního plynu
nadlimitní Zadáno 10.10.2017 11.10.2017 10:00
Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů
podlimitní Zadáno 19.09.2017 27.10.2017 10:00
Výběr zpracovatele evaluace projektu Karlovarského kraje na služby prevence
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 02.10.2017 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci akce: KKN - stavební úpravy porodnického oddělení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2017 02.10.2017 10:00
"Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: Karlovarský kraj - rozšíření kapacity budovy C - krajské knihovny" v rámci akce "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary"
podlimitní Zadáno 05.09.2017 22.09.2017 09:00
Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 18.09.2017 09:00
Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů
podlimitní Zadáno 28.07.2017 11.09.2017 12:00
Vytvoření propagačních fotografií v rámci projektu Karlovarský kraj - Živý kraj propagace turistické destinace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2017 07.08.2017 09:00
„Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement a Select"
podlimitní Zadáno 11.07.2017 27.07.2017 12:00
„Dodávka IT 2017“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2017 26.07.2017 12:00
Vytvoření propagačních videí Karlovarského kraje - Živého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 26.07.2017 13:30
Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 28.06.2017 10:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu - Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.05.2017 23.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››