Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Nákup ICT techniky“
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 06.11.2020 08:00
Zabezpečení Krajského úřadu Karlovarského kraje – dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro dohled nad ústřednami PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 19.11.2020 15:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 04.11.2020 10:00
Domov pro seniory Spáleniště v Chebu – vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020 27.10.2020 09:00
Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
podlimitní Zadáno 02.10.2020 21.10.2020 09:00
Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání
podlimitní Zadáno 29.09.2020 16.10.2020 09:00
Stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 20.10.2020 10:00
Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.
VZ malého rozsahu Zrušeno 18.09.2020 06.10.2020 09:00
Gymnázium Sokolov - přístřešek pro venkovní učebnu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 01.10.2020 09:00
Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - střešní ventilátory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 21.09.2020 09:00
ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706
podlimitní Zadáno 09.09.2020 25.09.2020 09:00
Vybavení odborné učebny laboratorních technik a Modernizace odborných učeben zubních techniků
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 13.10.2020 09:00
Revize a servis elektrických zařízení a elektroinstalací
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 16.09.2020 09:00
Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement
nadlimitní Zadáno 26.08.2020 30.09.2020 10:00
„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ – vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2020 11.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››