Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace „NÁKUP NÍZKOEMISNÍCH AUTOBUSŮ PRO KARLOVARSKÝ KRAJ“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.12.2021 06.01.2022 23:59
„Doprava dětí – leden 2022“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2021 04.01.2022 08:00
Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP – projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 22.12.2021 18.01.2022 10:00
KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary – opce, 2. část
nadlimitní Zadáno 10.12.2021 16.12.2021 12:00
"Nový webový portál Karlovarského kraje"
nadlimitní Zadáno 10.12.2021 12.04.2022 10:00
Konzultační služby v rámci zpracování veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2021 09.12.2021 16:00
Předběžná tržní konzultace "Zpracování studie proveditelnosti ke strategickému projektu agentura pro transformaci Karlovarského kraje"
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2021 30.12.2021 10:00
Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 08.12.2021 11.01.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace: Strategie informační a komunikační technologie Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2021 14.12.2021 09:00
Doprava dětí prosinec 2021 II.
nadlimitní Zadáno 26.11.2021 02.12.2021 08:00
Doprava Skalná - hrad Loket
nadlimitní Zadáno 24.11.2021 30.11.2021 08:00
Doprava dětí prosinec 2021 / I.
nadlimitní Zadáno 16.11.2021 23.11.2021 09:00
Doprava Kraslice - Hrad Loket
nadlimitní Zadáno 15.11.2021 22.11.2021 09:00
„Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ – pořízení dat a SW
nadlimitní Zadáno 10.11.2021 13.12.2021 10:00
Doprava Bochov - Muzeum Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno 10.11.2021 16.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016