Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů
nadlimitní Zadáno 10.06.2016 02.08.2016 11:00
Publikace Geologie a nerostné suroviny Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 07:00
Managementové práce v PR Rýžovna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2016 26.05.2016 09:00
Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: Karlovarská krajská nemocnice a. s. – stavební úpravy porodnického oddělení
podlimitní Zadáno 05.05.2016 26.05.2016 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb
nadlimitní Zadáno 03.02.2016 29.03.2016 10:00
Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
nadlimitní Zadáno 28.01.2016 29.09.2016 10:00
Modernizace vozového parku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2015 20.08.2015 10:00
„Výběr zpracovatele „Zpracování charakteristik jednotlivých druhů sociálních služeb v Karlovarském kraji v rámci projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2015 11.06.2015 08:00
Pořízení vnitřního vybavení domácností
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 01.06.2015 09:00
Zajištění správy privátní hlasové sítě Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2015 14.04.2015 08:00
Sdružené dodávky zemního plynu pro odběrná místa Krajského úřadu Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2015 10.03.2015 10:00
Dodávka a imlementace komunikačních technologií
podlimitní Zadáno 29.01.2015 18.02.2015 10:00
„Upgrade ekonomického systému EKO I“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 09.02.2015 12:00
„Virtualizační infrastruktura VIRT I“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 09.02.2015 12:00
„Náhrada koncových zařízení s operačním systémem Windows XP“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 09.02.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8  ››