Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technické zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 22.05.2017 15:00
VYTVOŘENÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V KARLOVARSKÉM KRAJI
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 02.05.2017 10:00
Dodávka hygienického spotřebního materiálu 2017-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017 24.04.2017 13:00
Údržba zatravněných ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje na období 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017 24.04.2017 13:00
Zajištění technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“
podlimitní Zadáno 22.09.2016 07.10.2016 10:00
„Dodávka NB 2016“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 22.08.2016 12:00
Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 13.07.2016 30.09.2016 09:00
Operativní leasing multifunkčních kancelářských zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 08.07.2016 10:00
Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů
nadlimitní Zadáno 10.06.2016 02.08.2016 11:00
Publikace Geologie a nerostné suroviny Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 07:00
Managementové práce v PR Rýžovna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2016 26.05.2016 09:00
Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: Karlovarská krajská nemocnice a. s. – stavební úpravy porodnického oddělení
podlimitní Zadáno 05.05.2016 26.05.2016 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb
nadlimitní Zadáno 03.02.2016 29.03.2016 10:00
Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
nadlimitní Zadáno 28.01.2016 29.09.2016 10:00
Modernizace vozového parku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2015 20.08.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8  ››