Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Systémová a technická podpora (maintenance) produktů ESRI na rok 2023, 2024, 2025
podlimitní Zadáno 09.02.2023 24.02.2023 09:00
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2023“
podlimitní Zadáno 09.02.2023 03.03.2023 10:00
Dodávka čisticích prostředků – únor 2023 – 2. vypsání
nadlimitní Zadáno 08.02.2023 14.02.2023 09:00
Úklidové práce v budově školy ul. Komenského 759, Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2023 21.02.2023 10:00
Dodávka papírů únor 2023
nadlimitní Zadáno 31.01.2023 07.02.2023 09:00
Zpracování architektonické studie Udržitelná proměna budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2023 31.01.2023 10:00
Zpracování architektonické studie Udržitelná proměna budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2023 31.01.2023 10:00
Dodávka papírů leden 2023
nadlimitní Zadáno 19.01.2023 25.01.2023 09:00
Doprava dětí únor 2023
nadlimitní Zadáno 19.01.2023 26.01.2023 09:00
Předběžná tržní konzultace - Udržitelná proměna budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje - administrátor zadávacího řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2023 03.02.2023 10:00
Doprava dětí leden II 2023
nadlimitní Zadáno 13.01.2023 19.01.2023 09:00
Elektrická požární signalizace - EPS
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2023 30.01.2023 09:00
Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská hora pro žáky SLŠ Žlutice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2023 27.01.2023 09:00
Doprava dětí leden 2023
nadlimitní Zadáno 06.01.2023 12.01.2023 09:00
Předběžná tržní konzultace - Provedení stavebnětechnického průzkumu a aktualizace projektové dokumentace, Revitalizace Rašelinového pavilonu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2023 25.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016