Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění Krajského informačního systému sociálních služeb Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 20.09.2023 24.10.2023 10:00
Centrální nákup elektrické energie na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
nadlimitní Zadáno 20.09.2023 21.09.2023 11:15
Zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství pro celý Karlovarský kraj ve všední den – 2. vypsání
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 31.10.2023 10:00
„Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje“
nadlimitní Vyhodnoceno 13.09.2023 20.11.2023 10:00
Dodávka papírů září 2023
nadlimitní Zadáno 12.09.2023 18.09.2023 09:00
Stavební úpravy objektu DD Palackého 191/101 – Rodinné skupiny I. – III.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2023 13.10.2023 09:00
Mokřady u Těšetic - kosení, sečení
nadlimitní Zadáno 06.09.2023 12.09.2023 09:00
Doprava ŽP – CEVOH Černošín – září II 2023
nadlimitní Zadáno 05.09.2023 11.09.2023 09:00
Koncepce rozvoje cestovního ruchu a lázeňství a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO v Karlovarském kraji 2024–2030
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2023 21.09.2023 10:00
Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra – zhotovení projektové dokumentace
podlimitní Zadáno 28.08.2023 15.09.2023 10:00
Dodávka produktů společnosti Microsoft
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.08.2023 07.09.2023 09:00
Karlovarská krajská nemocnice a.s., pavilonu B - 4. NP - Vnitřní vybavení ortopedie
podlimitní Zadáno 24.08.2023 11.09.2023 09:00
Nákup interaktivních tabulí s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2023 06.09.2023 09:00
Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2023 21.08.2023 10:00
Software Evidence myslivosti – aplikace evidence zástřelného
nadlimitní Zadáno 27.07.2023 11.09.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016