Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doprava dětí leden II 2022
nadlimitní Zadáno 14.01.2022 20.01.2022 08:00
Dodávka respirátorů FFP 2 pro školy a školská zařízení Karlovarského kraje 2022
nadlimitní Zadáno 14.01.2022 20.01.2022 08:00
Rámcová dohoda na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2022 24.01.2022 09:00
„Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ – kontrolor dat
nadlimitní Zadáno 05.01.2022 07.02.2022 10:00
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na letní školy pro učitele v roce 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2022 14.01.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace „NÁKUP NÍZKOEMISNÍCH AUTOBUSŮ PRO KARLOVARSKÝ KRAJ“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.12.2021 06.01.2022 23:59
„Doprava dětí – leden 2022“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2021 04.01.2022 08:00
Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP – projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 22.12.2021 18.01.2022 10:00
Veřejná zakázka malého rozsahu - poskytování služeb projektového manažera BIM pro stavbu – Karlovarské inovační centrum
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2021 17.12.2021 12:00
KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary – opce, 2. část
nadlimitní Zadáno 10.12.2021 16.12.2021 12:00
"Nový webový portál Karlovarského kraje"
nadlimitní Zadáno 10.12.2021 12.04.2022 10:00
Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 09.12.2021 06.01.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace "Zpracování studie proveditelnosti ke strategickému projektu agentura pro transformaci Karlovarského kraje"
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2021 30.12.2021 10:00
Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 08.12.2021 11.01.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace: Strategie informační a komunikační technologie Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2021 14.12.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016