Veřejná zakázka: Rekonstrukce části nemocnice dětské JIP - nemocnice Karlovy Vary - zpracování PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7438
Systémové číslo: P24V00000339
Datum zahájení: 31.05.2024
Nabídku podat do: 17.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce části nemocnice dětské JIP - nemocnice Karlovy Vary - zpracování PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace v podrobnostech pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Dále provedení veškerých potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy s vyhodnocením a provedení případného doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování dokumentace.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž provedení výkonu související inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude získání všech potřebných veřejnoprávních povolení, stanovisek a vyjádření, potřebných k realizaci stavby.
Součástí plnění veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby a poskytování odborné konzultace k projektové dokumentaci v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby.
v souvislosti s realizací projektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků