Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 04.06.2019 10:00
Centrální nákup zemního plynu na období 1. 1. 2020 – 1. 1. 2022
nadlimitní Zadáno 17.05.2019 17.05.2019 10:20
Revitalizace chodeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 28.05.2019 10:00
„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“
podlimitní Hodnocení 02.05.2019 22.05.2019 10:00
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.05.2019 03.06.2019 10:00
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2019 15.05.2019 09:00
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ - část č. 4 „Zdvižná plošina“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2019 20.05.2019 09:00
Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2019 13.05.2019 12:00
„Vybavení výpravy Karlovarského kraje oblečením na letní a zimní olympiádu dětí a mládeže ČR“ – část č. 2 „Oblečení na Hry IX. zimní olympiády“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2019 10.05.2019 10:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.04.2019 07.05.2019 09:00
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - výkon technického dozoru stavebníka“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2019 10.05.2019 09:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Vestavné ledničky a myčky
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2019 03.05.2019 10:00
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“,část 1 - stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2019 07.06.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022
podlimitní Hodnocení 15.04.2019 07.05.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje
podlimitní Hodnocení 29.03.2019 16.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››