Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 21.08.2019 23.09.2019 10:00
Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.
podlimitní Příjem nabídek 25.07.2019 30.08.2019 10:00
"Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice"
podlimitní Hodnocení 24.07.2019 15.08.2019 10:00
Výměna osvětlení v budově expozice
podlimitní Hodnocení 19.07.2019 12.08.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje
podlimitní Hodnocení 16.07.2019 05.08.2019 09:00
Revitalizace chodeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 22.07.2019 10:00
Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2019 04.09.2019 10:00
Senior Pas 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2019 15.07.2019 09:00
„Rámcová dohoda na dodávku kancelářského papíru 2020 - 2022“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2019 01.07.2019 15:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 30.08.2019 10:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 30.08.2019 10:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 24.06.2019 09:00
„Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493“
podlimitní Vyhodnoceno 11.06.2019 01.07.2019 10:00
Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji – část 1 - vyhodnocení ohroženosti 4 eventů (měkkých cílů), včetně tvorby bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, vzdělávací semináře
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2019 21.06.2019 09:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Část 43 veřejné zakázky - Zdravotnické výrobky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 25.06.2019 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››