Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement a Select"
podlimitní Zadáno 11.07.2017 27.07.2017 12:00
„Dodávka IT 2017“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2017 26.07.2017 12:00
Vytvoření propagačních videí Karlovarského kraje - Živého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 26.07.2017 13:30
Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 28.06.2017 10:00
Dotační management a administrace veřejných zakázek projektu Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 31.05.2017 09:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu - Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.05.2017 23.05.2017 09:00
Technické zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 22.05.2017 15:00
VYTVOŘENÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V KARLOVARSKÉM KRAJI
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 02.05.2017 10:00
Dodávka hygienického spotřebního materiálu 2017-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017 24.04.2017 13:00
Údržba zatravněných ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje na období 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017 24.04.2017 13:00
Centrální nákup elektrické energie na období 2017-2018
nadlimitní Zadáno 16.11.2016 16.11.2016 11:20
Zajištění technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“
podlimitní Zadáno 22.09.2016 07.10.2016 10:00
„Dodávka NB 2016“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 22.08.2016 12:00
Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 13.07.2016 30.09.2016 09:00
Operativní leasing multifunkčních kancelářských zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 08.07.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››