Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“
podlimitní Zadáno 31.03.2020 21.04.2020 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020-2024
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 24.04.2020 10:00
„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce"
podlimitní Zadáno 10.03.2020 03.04.2020 09:00
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“
podlimitní Zadáno 03.03.2020 20.03.2020 10:00
Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - výkon technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 18.03.2020 13:00
Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 18.03.2020 14:00
BIM manažer - S.O.S. – Společné operační středisko integrovaného záchranného systému
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 09.03.2020 09:00
„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba
podlimitní Zadáno 18.02.2020 11.03.2020 09:00
Dodávka interiérového vybavení Domova pro seniory v Perninku, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 26.02.2020 09:00
Vedení účetnictví a poradenství v oblasti daní
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 05.02.2020 09:00
Záchranný archeologický výzkum - archeologický dohled
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 29.01.2020 14:00
Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.
podlimitní Zadáno 25.11.2019 18.12.2019 10:00
Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 05.12.2019 09:00
„Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2019 02.12.2019 10:00
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 16.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››