Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování komplexních služeb BOZP a PO 2021-2022
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2020 28.12.2020 08:00
Dodávka modulových jednotek (MPS systémy) – IKAP 2
Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2020 22.12.2020 09:00
„Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2020 04.01.2021 10:00
Svoz komunálních a tříděných odpadů
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2020 14.12.2020 10:00
Dodávka vybavení učeben – IKAP2
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2020 02.12.2020 12:00
Nákup pasivních antidekubitních matrací
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
podlimitní Zadáno 18.11.2020 03.12.2020 10:00
Projektová dokumentace – nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020 09.11.2020 11:00
Technická pomoc s přípravou projektových žádostí z fondů EU pro programové období 2021 - 2027
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 11.11.2020 08:30
Dodávka drogerie pro ZZS KVK III
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 29.10.2020 10:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby“
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 04.11.2020 10:00
Technické vybavení ZŠ a SŠ Karlovy Vary
Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 03.11.2020 19:00
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Zadáno 13.10.2020 13.11.2020 10:00
Výměna podlahových krytin v pokojích klientů na I. oddělení DOZP
Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2020 30.10.2020 10:00
Dodávka LCD projektorů a notebooků
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2020 27.10.2020 09:00
Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
Karlovarský kraj
podlimitní Zadáno 02.10.2020 21.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016