Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava izolací a obkladů
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2019 03.12.2019 08:00
„Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o. - technický dozor stavebníka“
Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 20.11.2019 10:00
,,Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel"
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 31.10.2019 19.11.2019 08:30
Operativní leasing vozidla
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 14.11.2019 10:00
SOŠ stavební Karlovy Vary - Zabezpečení vstupů do škol
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2019 14.11.2019 12:00
„Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP“
Domov "Pata", příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 21.10.2019 15:00
„Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 29.10.2019 10:00
Rekonstrukce objektu Barokního domu, projektová dokumentace, rozpočty – stavebně historický průzkum, archeologický průzkum, ul. Vrchlického 161 – záměr depozitní prostory
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 21.10.2019 09:00
Dodávka a montáž vstupních dveří do budovy školy
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 25.09.2019 12:00
Změna vytápění muzea Krásno – Cínová 408
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 25.09.2019 09:00
Nákup vybavení kuchyně - mycí stroje , varné elektrické kotle
Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2019 11.09.2019 13:00
Multifunkční zařízení pro KÚ KK
Karlovarský kraj
podlimitní Zadáno 26.08.2019 23.09.2019 09:00
Pracovní oděvy pro ISŠ Cheb,p.o. - 2019
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2019 19.08.2019 10:00
Kamerový systém výstavních prostor 1. NP + zázemí s kuchyňkou
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 08.08.2019 09:00
„Restaurování kamen Willibalda Russe“
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 12.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016