Profil zadavatele: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

  • Název: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
  • IČO: 72053801
  • Adresa:
    Zámecká 1
    35600 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_121.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Instalace bezpečnostních prvků CCTV - 1.patro východního a půlka severního křídla zámku Sokolov včetně exponovaných míst v přízemí (u vstupu a schodiště do 1. patra), objekt Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2023 27.09.2023 09:00
Instalace bezpečnostních prvků v objektu muzea v Sokolově, Zámecká č.p. 2 Sokolov – montáž + přívod elektro“ PZTS (2. etapa) přízemí východního a půlka severního křídla zámku Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2023 25.09.2023 09:00
Tepelná čerpadla, akumulační nádrž, měření a regulace v Krásně – Cínová 408
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 14.08.2023 29.08.2023 09:00
Instalace bezpečnostních prvků PZTS (1. etapa) – 1.patro východního a půlka severního křídla zámku Sokolov (včetně depozitáře)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 26.09.2022 10:00
Zateplení budovy v Krásně – Cínová 408
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2022 23.08.2022 10:00
„Zhotovení projektové dokumentace na akci: „Zajištění a stabilizace starých dobývek z důvodu zabezpečení prohlídkové trasy Štoly č. 1 v Jáchymově“.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 05.04.2022 09:00
„Rekonstrukce místností knihovna 2.NP – 1. etapa “ – stavební úpravy muzea v Sokolově – rozšíření výstavní expozice část 7
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 25.10.2021 09:00
„Žula a voda - Propojení komplexů v žulovém masívu Krudum za účelem zpřístupnění s řešením důlních vod“
podlimitní Zadáno 09.03.2021 29.03.2021 13:00
Grafické práce a tisky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 02.03.2020 12:20
Rekonstrukce objektu Barokního domu, projektová dokumentace, rozpočty – stavebně historický průzkum, archeologický průzkum, ul. Vrchlického 161 – záměr depozitní prostory
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 21.10.2019 09:00
Změna vytápění muzea Krásno – Cínová 408
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 25.09.2019 09:00
Kamerový systém výstavních prostor 1. NP + zázemí s kuchyňkou
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 08.08.2019 09:00
Dodávka a montáž dřevěných balkonových zateplených dveří na zámku Sokolov č.p.2 - havarijní stav
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 25.06.2019 09:00
Dokončení rekonstrukce místností, vstupních prostor se šatnou a zázemí – zámek 1. patro
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 10.10.2018 09:00
Rekonstrukce objektů v muzeu Krásno – opravy fasády, střech, oken a rozvodů vč. PD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2018 04.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››