Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění financování pro období 2021-2027
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.03.2021 06.05.2021 08:30
Redakční zpracování, tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 26.04.2021 10:00
Dodávka vybavení demonstrační laboratoře aplikované techniky_2. kolo
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.03.2021 13.04.2021 09:00
PTK - Úklidové práce v budově školy ul. Komenského 759, Sokolov
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.03.2021 22.03.2021 10:00
Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 30.03.2021 10:00
Jazyková laboratoř GOAML
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 06.04.2021 08:00
BIM MANAŽER – Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – objekt G1, G2, G3
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 24.03.2021 09:00
Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie ostatní pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Zadáno 09.03.2021 20.04.2021 10:00
„Žula a voda - Propojení komplexů v žulovém masívu Krudum za účelem zpřístupnění s řešením důlních vod“
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
podlimitní Zadáno 09.03.2021 29.03.2021 13:00
Úklidové práce
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 19.03.2021 12:00
Analýza webového portálu
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2021 15.03.2021 08:00
Dodávka desinfekčních prostředků pro potřeby ZZS KVK
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 09.03.2021 10:00
Smlouva o poskytování technické podpory při vytváření podmínek pro čerpání Z Fondu pro spravedlivou transformaci
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2021 01.03.2021 10:00
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2021“
Karlovarský kraj
podlimitní Zadáno 24.02.2021 12.03.2021 10:00
ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2021 01.03.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016