Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sběr proměnných parametrů vozovek s jejich zapracováním do stávajícího SHV
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 08.03.2021 08:30
Eliminace bakterie Legionella Pneumophila
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2021 26.02.2021 10:00
Dodávka jednorázových ochranných obleků
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 11.02.2021 18.02.2021 09:00
Služby provozu telefonní ústředny ZZS KVK
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 24.02.2021 10:30
Dodávka vybavení demonstrační laboratoře aplikované techniky
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 10.03.2021 09:00
Dodávka sadebního materiálu a pěstebních prací
Střední lesnická škola Žlutice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 15.02.2021 10:00
Dodávka jednorázových nitrilových rukavic
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 05.02.2021 12.02.2021 09:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ - část 1 – „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 01.02.2021 05.03.2021 10:00
Nákup tonerů 01 2021
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 01.02.2021 05.02.2021 09:00
„Truhlářské prvky pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 19.02.2021 10:00
Projektová dokumentace KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary, objekt D – řešení statických poruch a opatření proti zatékání vody
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 17.02.2021 10:00
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení – nemocnice Cheb
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
podlimitní Zadáno 15.01.2021 01.02.2021 10:00
Revize, zkoušky a servis dieselagregátů nemocnice Karlovy Vary
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2020 22.01.2021 10:00
Profylaktická kontrola záložních zdrojů UPS v nemocnici Karlovy Vary
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2020 22.01.2021 10:30
Poskytování komplexních služeb BOZP a PO 2021-2022
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2020 28.12.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016