Veřejná zakázka: Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – správce stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7574
Systémové číslo: P24V00000475
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-025401
Datum zahájení: 03.06.2024
Nabídku podat do: 08.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – správce stavby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činnosti správce stavby, který provede pro zadavatele technickoekonomického poradenství v rámci přípravy (při přípravě projektové dokumentace pro provádění stavby, příp. v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby), při realizaci a po dokončení (technické poradenství a konzultace po dobu platnosti záručních lhůt) stavby Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, a to v oblastech:
a) Technický dozor stavebníka v rozsahu dohledu stavby autorizovanými osobami pro obor pozemní stavby, statika a dynamika staveb, technická zařízení budov (vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika, elektrotechnická zařízení), technologická zařízení staveb a požární bezpečnost staveb);
b) Cenový dozor (cost management) – zejména při řešení změnové agendy (změnové listy pro vícepráce, méněpráce);
c) Hydrogeologie;
d) Právní poradenství - zejména pro posouzení claimů (víceprací, méněprací) z hlediska jejich zatřídění dle ZZVZ;
e) Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy