Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba zatravněných ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje na období 2017-2018
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017 24.04.2017 13:00
Výroba modelu povrchového lomu
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 07.04.2017 23:30
Dodávka zdravotnického a obvazového materiálu
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 29.03.2017 08:00
Nákup nábytku do školy a nákup serveru a záložního zdroje
Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 22.03.2017 08:00
Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ K. Vary - dokumentace stavby
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2017 30.01.2017 10:00
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2017
Střední průmyslová škola Ostrov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 12.12.2016 12:00
Krásno: Osazení kamerového systému – 2. etapa
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 31.10.2016 10:00
Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby
Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 30.09.2016 04.11.2016 11:00
Mapování vývoje inovačního prostředí v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 05.10.2016 10:00
Sklep zámku – odkrytí základů tvrze
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 06.10.2016 12:00
Zajištění technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“
Karlovarský kraj
podlimitní Zadáno 22.09.2016 07.10.2016 10:00
Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 27.09.2016 16:00
Zajištění technického dozoru investora při realizaci akce: Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 19.09.2016 09:00
„Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování a podání žádosti o podporu a projektový management“ na projekt Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole.
Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 29.08.2016 09:00
Krásno: Důlní drážka 2. etapa
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2016 26.08.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016