Veřejná zakázka: Provádění technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumentace III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5494
Systémové číslo: P22V00000536
Datum zahájení: 29.06.2022
Nabídku podat do: 18.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumentace III
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provádění archeologických prací na základě Rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy, a to s jedním účastníkem, které spočívají:
• v provádění výkopových prací na archeologických nalezištích, převážně ruční práce (začišťování ploch archeologických terénů s nářadím; ruční snižování přirozených či mechanických vrstev);
• zajištění terénních technických prací a zajištění základního rozdělení nálezů, to vše v souvislosti s prováděním archeologického výzkumu;
• dokumentátorské práce (dodávka základních dokumentačních prací [kresebné práce, fotografické práce, jednoduché geodetické práce (nivelace), měření a výkresy plánů, řezů, připojení na souřadnicovou a nivelační síť]; rozčlenění archeologických nálezů; příprava podkladů pro vypracování odborné zprávy);

to vše v souvislosti s prováděním archeologického výzkumu ve smyslu z. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.


Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 • IČO: 00074276
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
  35002 Cheb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015422

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky