Profil zadavatele: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

  • Název: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
  • IČO: 00074276
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
    35002 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_57.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015422

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání užitkového automobilu pro potřebu Muzea Cheb, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 23.09.2019 09:00
„Zpracování 3D modelu a vizualizace chebského hrázděného statku“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 02.09.2019 10:00
„Restaurování kamen Willibalda Russe“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2019 12.08.2019 10:00
Provádění technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumenatce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 25.06.2018 10:00
REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ
podlimitní Zadáno 05.06.2018 28.06.2018 13:00
Restaurování a konzervování sbírkových předmětů projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 20.06.2018 10:00
Technický dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 14.06.2018 13:00
Restaurování a konzervování sbírkových předmětů projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 30.01.2018 14:00
Koordinátor BOZP při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 30.01.2018 10:00
„Autorský dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 30.01.2018 09:00
„Administrace projektu a administrace veřejných zakázek projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 23.08.2017 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje "Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb č.p. 492"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 19.04.2017 12:00
Aktualizace projektové dokumentace - Stavení úpravy statek Milíkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 09:00
Monitoring a sběr dat - revize a aktualizace údajů, zapsání dat o produkci semen
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.08.2015 24.08.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016