Profil zadavatele: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

  • Název: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
  • IČO: 00074276
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
    35002 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_57.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015422

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumentace III
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 18.07.2022 10:00
RESTAUROVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ PRO NOVOU EXPOZICI MUZEA CHEB III
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2021 12.10.2021 10:00
RESTAUROVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ PRO NOVOU EXPOZICI MUZEA CHEB II
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 26.05.2021 10:00
„Truhlářské prvky pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 19.02.2021 10:00
„Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2020 04.01.2021 10:00
„Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 05.10.2020 10:00
„Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 13.12.2019 09:00
„Restaurování kamen Willibalda Russe“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 12.08.2019 10:00
REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ
podlimitní Zadáno 05.06.2018 28.06.2018 13:00
Restaurování a konzervování sbírkových předmětů projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 20.06.2018 10:00
Technický dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 14.06.2018 13:00
Restaurování a konzervování sbírkových předmětů projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 30.01.2018 14:00
Koordinátor BOZP při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 30.01.2018 10:00
„Autorský dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 30.01.2018 09:00
„Administrace projektu a administrace veřejných zakázek projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 23.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016