Profil zadavatele: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

  • Název: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
  • IČO: 00074276
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
    35002 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_57.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015422

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumentace III
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 18.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016