Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Domov pro seniory v Perninku, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 5637
Systémové číslo: P22V00000679
Datum zahájení: 25.08.2022
Nabídku podat do: 15.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Domov pro seniory v Perninku, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta

Stručný popis předmětu:
Centrální zadavatel zadal veřejnou zakázku Domov pro seniory v Perninku, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na účet pověřujícího zadavatele: Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace. Toto zadávací řízení na zajištění zpracování projektové dokumentace, inženýrské služby a autorský dozor projektanta řešící rekonstrukci a výstavbu objektů Domova pro seniory v Perninku bylo rozhodnutím zadavatele ze dne 22.08.2022 zrušeno na základě § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), a to z důvodu, že v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení.
Před vypsáním nového zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku se proto zadavatel rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ.
Cílem je ověřit skutečnosti ke stanovené předpokládané hodnotě veřejné zakázky a k předpokládané výši investičních nákladů stavby. Zároveň zadavatel chce zvážit, zda zadávací podmínky jsou stanoveny vhodně a také tak činí s cílem, aby oslovil potencionální dodavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zjištění PTH je předmětem zjištění PTK

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy