Profil zadavatele: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

  • Název: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
  • IČO: 00574384
  • Adresa:
    Hlavní 114/29
    36263 Dalovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_68.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění ve školním roce 2024/2025
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění ve školním roce 2023/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 29.05.2023 10:00
Dodávka PC sestav a Smart TV – IKAP 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2022 30.12.2022 14:00
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění ve školním roce 2022/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 28.06.2022 10:00
Zajištění služby přepravy žáků a pedagogů - IKAP2
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 29.06.2021 08:00
Dodávka modulových jednotek (MPS systémy) – IKAP 2
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2020 22.12.2020 09:00
Zajištění výuky předmětu Řízení motorových vozidel - 2020/2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 03.08.2020 13:00
Stavební úpravy bezbariérového řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 14.06.2019 10:30
Dodávka vybavení IT a prvků pro zajištění vnitřní konektivity školy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 14.06.2019 09:00
Opravy rozvodů vody a kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 28.06.2017 00:00
Nákup nábytku do školy a nákup serveru a záložního zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 22.03.2017 08:00
„Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování a podání žádosti o podporu a projektový management“ na projekt Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 29.08.2016 09:00
Zabezpečení vstupů do školních objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 08.08.2016 00:00
Výběr dodavatele zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky - Velká Británie
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2015 30.10.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016